Απόφαση ΔΠΑ:Συνυπολογισμός της προσαύξησης ποσοστού 20% του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 1902/1990 στην επικουρική σύνταξη

April 15, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Συνυπολογισμός της προσαύξησης ποσοστού 20% του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 1902/1990 στην επικουρική σύνταξη

Συνυπολογισμός της προσαύξησης ποσοστού 20% του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 1902/1990 στην επικουρική σύνταξη, για τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.)

ΔΠΑ 18226/2019, 2ο Τμήμα

Δεν στοιχειοθετείται παρανομία των οργάνων του εναγόμενου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., λόγω μη συνυπολογισμού με τις οικείες αποφάσεις του, της προσαύξησης ποσοστού 20% του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 1902/1990 (πλέον νόμιμων αυξήσεων), επί των κατά νόμο ποσοστών προσαύξησης της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά περίπτωση στους ενάγοντες. Και τούτο, διότι οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 1902/1990, ορίζοντας προς το σκοπό της ευνοϊκότερης ασφαλιστικής μεταχείρισης των απασχολουμένων σε ορισμένα επαγγέλματα, προσαύξηση 20% για ημερομίσθια ασφάλισης, για τα οποία καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές βαρέων επαγγελμάτων, στην περίπτωση κατά την οποίαν ο ασφαλισμένος δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 εδαφ. β΄ περ. α΄ του αν.ν. 1846/1951 και του άρθρου 2 του Κ.Β.Α.Ε., δημιουργούν ειδικό, ευνοϊκό ασφαλιστικό καθεστώς. Άρα, έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου είναι στενώς ερμηνευτέες. Επακόλουθο του εξαιρετικού χαρακτήρα της ανωτέρω διάταξης είναι ότι, πέραν της ρητώς καθοριζόμενης στο νόμο περίπτωσης χορήγησης κύριας σύνταξης, δεν καταλείπεται περιθώριο αναλογικής ή επεκτατικής εφαρμογής κατά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης. Άλλωστε, ούτε ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας της τελευταίας έναντι της κύριας μπορεί να θεμελιώσει αναλογική ή επεκτατική εφαρμογή της διάταξης στην περίπτωση υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης, καθόσον αυτός αφορά στις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, όπως επί παραδείγματι το χρόνο έναρξης αναπηρίας, και όχι στον τρόπο υπολογισμού της πρώτης, ο οποίος καθορίζεται από τις καταστατικές (και τις τροποποιητικές αυτών) διατάξεις του εκάστοτε ταμείου επικουρικής ασφάλισης.

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom