Απόφαση ΔΠΑ:Μεταφορά χρηματικού ποσού με έμβασμα. Κρίσιμος χρόνος προσαύξησης της περιουσίας. Συμπλήρωση αποδείξεων.

April 06, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Μεταφορά χρηματικού ποσού με έμβασμα. Κρίσιμος χρόνος προσαύξησης της περιουσίας. Συμπλήρωση αποδείξεων.

Μεταφορά χρηματικού ποσού με έμβασμα. Κρίσιμος χρόνος προσαύξησης της περιουσίας. Συμπλήρωση αποδείξεων.

ΔΠΑ 15443/2019, 32ο Τμήμα

Η μεταφορά, με έμβασμα, χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν ενέχει προσαύξηση της περιουσίας του. Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε το έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού φορολογείται ως εισόδημα της χρήσης/ διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία (προκύπτει ότι) εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού.

Συνεπώς, κρίσιμος είναι, κατ’ αρχήν, όχι ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, αλλά είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού (ή, σε περίπτωση τμηματικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματά του) στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του. Εν προκειμένω, η προσφεύγουσα αμφισβητεί ότι η επίμαχη προσαύξηση της περιουσίας της έλαβε χώρα το 2011, υποστηρίζοντας ότι η επίδικη διαφορά εισοδήματος που προσδιορίστηκε σε βάρος της για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) προέκυπτε από εισοδήματα από την εργασία του συζύγου της στο εξωτερικό (και) των ετών/χρήσεων 1994 έως το 2004, καθώς και από πώληση ακινήτου το 1999.

Το Δικαστήριο αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης και διατάσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του ΚΔΔ, τη συμπλήρωση των αποδείξεων με επιμέλεια του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το επίμαχο ποσό εισήχθη στην περιουσία της προσφεύγουσας - δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, αυξάνοντάς την κατά την χρήση 2011, ή είχε εισαχθεί στην περιουσία της κατά τις προηγούμενες χρήσεις και μέχρι τις 31.12.2010 και συγκεκριμένα προκειμένου να διαπιστωθεί αν το έτος της γένεσης της περιουσιακής προσαύξησης συμπίπτει με εκείνο (2011) της πραγματοποίησης του εμβάσματος.

 

 

ΣτΕ

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom