Απόφαση ΔΠΑ:Ευθεία αγωγή αποζημίωσης λόγω περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου ακίνητο

March 09, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Ευθεία αγωγή αποζημίωσης λόγω περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου ακίνητο

Παρακάτω η απόφαση:

ΔΠΑ 17035 – 17036/2019, 5ο Τμήμα

Οι ιδιοκτήτες ακινήτου, στο οποίο έχουν επιβληθεί ιδιαίτερα επαχθείς (νόμιμοι) όροι και περιορισμοί δόμησης για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, δικαιούνται, βάσει του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 (Α΄160), να ασκήσουν, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, ευθεία αγωγή αποζημίωσης για τη συνεπεία των περιορισμών αυτών ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας τους, η οποία μπορεί να συνίσταται στην αδυναμία οικιστικής της αξιοποίησης. Εξάλλου, δεν θεωρείται ότι ο χαρακτήρας του ακινήτου τους ως εκτός σχεδίου πόλης απέκλειε, άνευ ετέρου, τη δυνατότητα ανοικοδόμησής του προ της επιβολής των επίμαχων όρων και περιορισμών δόμησης, ούτε, συνακόλουθα, το δικαίωμα των ιδιοκτητών προς αποζημίωση για τη στέρηση της δυνατότητας αυτής μετά την επιβολή τους. Ωστόσο, το δικαίωμα αποζημίωσης για την εν λόγω αιτία τελεί υπό την προϋπόθεση ότι προ της επιβολής των επίμαχων περιορισμών δόμησης, η οικιστική εκμετάλλευση του εκτός σχεδίου ακινήτου ήταν επιτρεπτή κατά τους όρους του νομοθετικού καθεστώτος που εγκύρως ίσχυε στην περιοχή. Έτσι, θα έπρεπε - μεταξύ άλλων -  να πληρούνταν ο βασικός κανόνας της εν γένει πολεοδομικής νομοθεσίας, κατά τον οποίο δομήσιμα είναι τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο, κοινό, δηλαδή, όριο σε νομίμως υφιστάμενη οδό, που δεν έχει προκύψει από ιδιωτική βούληση. Σε περίπτωση μη απόδειξης της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, οι ενάγοντες δεν δικαιούνται της αιτούμενης αποζημίωσης.  

 

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom