Απόφαση ΔΠΑ: Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

February 13, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ: Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αλλοδαπούς συζύγους Ελλήνων πολιτών, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν.3386/2005. Η Διοίκηση έχει την αρμοδιότητα να διερευνά με κάθε πρόσφορο μέσο την τυχόν εικονικότητα του γάμου, προκειμένου να διαπιστώνει εάν συνήφθη και υφίσταται πραγματική έγγαμη σχέση δικαιολογούσα την ικανοποίηση του αιτήματος.

Παρακάτω η απόφαση: 

ΔΠΑ 437/2019, 10ο Τμήμα -Ακυρωτική Διαδικασία

Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αλλοδαπούς συζύγους Ελλήνων πολιτών, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν.3386/2005. Χορηγείται ανεξαρτήτως και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 61 του ν.3386/2005 που αφορά στη χορήγηση δελτίου διαμονής πενταετούς διάρκειας σε υπηκόους τρίτων χωρών - συζύγους Έλληνα πολίτη. Η χορηγούμενη άδεια διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί μόνον για έναν από τους λόγους που ειδικώς προβλέπονται και αναγνωρίζονται κατά τα λοιπά ως λόγοι νόμιμης διαμονής στην επικράτεια από τη νομοθεσία αυτή (όπως λ.χ. για εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σπουδές κ.ο.κ.). Βασική προϋπόθεση είναι ο αλλοδαπός και ο Έλληνας πολίτης να έχουν τελέσει ισχυρό και νόμιμο γάμο και να διάγουν πραγματικό κοινό έγγαμο βίο. Κατά την εξέταση τέτοιου αιτήματος, η Διοίκηση έχει την αρμοδιότητα να διερευνά με κάθε πρόσφορο μέσο την τυχόν εικονικότητα του γάμου, προκειμένου να διαπιστώνει εάν συνήφθη και υφίσταται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματική έγγαμη σχέση δικαιολογούσα την ικανοποίηση του αιτήματος, υπό την έννοια της διαπίστωσης της συνδρομής ή μη της ως άνω προϋπόθεσης για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. 

Η αιτούσα υπέβαλε αρχικώς αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής ως σύζυγος Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.3386/2005. Η αίτηση αυτή απερρίφθη από τη Διοίκηση, καθόσον διαπιστώθηκε από τα στοιχεία του φακέλου (συνέντευξη  ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης καθώς και από έγγραφα που προσκόμισε η αιτούσα) ότι ο γάμος των ενδιαφερομένων στερείται ουσιαστικής υπόστασης. Στη συνέχεια, υπέβαλε νέα αίτηση ζητώντας άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους με την ιδιότητά της ως συζύγου Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του ν.3386/2005. Η Διοίκηση νομίμως έλαβε υπόψη, κατά την εξέταση του ζητήματος, αν υφίσταται πραγματική έγγαμη σχέση των φερόμενων ως συζύγων, τα περιεχόμενα στο διοικητικό φάκελο της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης επί του υποβληθέντος κατά το άρθρο 61 του ν.3386/2005 αιτήματος στοιχεία και ειδικότερα, όσα διαπιστώθηκαν κατά τη συνέντευξη των φερόμενων ως συζύγων ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης και δεδομένου ότι η αιτούσα δεν προέβαλε κατ’ αυτών συγκεκριμένες και ειδικές αιτιάσεις, ούτε προσκόμισε άλλα στοιχεία, δυνάμενα να ανατρέψουν τις διαπιστώσεις αυτές, με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία απέρριψε την αίτησή της.

 

 

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom