Απόφαση ΔΠΑ:Χρήση 1994. Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασης. Άρθρο 87 παρ. 4 του . 2362/1995.

February 10, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Χρήση 1994. Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασης. Άρθρο 87 παρ. 4 του . 2362/1995.

Παρακάτω η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών:

ΔΠΑ 15456/2019, 32ο Τμήμα

Για την ένδικη χρήση (1994) ισχύει η δεκαετής προθεσμία παραγραφής του άρθρου 68 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 1828/1989 και εφαρμόζεται αναλόγως δυνάμει του άρθρου 34 παρ. 4 του π.δ. 186/1992. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 5 του ν.δ. 3323/1955, αν πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ ακυρωθεί για λόγους τυπικούς με απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, που κοινοποιείται μετά τη λήξη του χρόνου παραγραφής, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκδώσει και να κοινοποιήσει νέα πράξη εντός έτους από την κατά τα ως άνω κοινοποίηση. Έχει κριθεί (ΣτΕ 78/2019 επταμ.) ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες προβλέπουν ενιαύσια προθεσμία από την κοινοποίηση προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της δικαστικής απόφασης, με την οποία ακυρώνεται για τυπικούς λόγους πράξη επιβολής φόρου εισοδήματος, για να εκδώσει και κοινοποιήσει νέα πράξη επιβολής φόρου και οι οποίες έχουν ίδιο περιεχόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 5 του ν.δ. 3323/1955, ρυθμίζουν το σχετικό ζήτημα ειδικά και εξαντλητικά και δεν καταλείπουν, αναφορικά με αυτό, έδαφος εφαρμογής διατάξεων άλλων νομοθετημάτων, όπως του άρθρου 87 παρ. 4 του ν. 2362/1995.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom