Απόφαση ΔΠΑ:Μητρική εταιρεία και θυγατρικές αυτής – Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών – Έκπτωση δαπανών

February 03, 2020: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ:Μητρική εταιρεία και θυγατρικές αυτής – Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών – Έκπτωση δαπανών

Παρακάτω η απόφαση:

ΔΠΑ 14749/2019, 3o Τμήμα

Δεδομένου ότι: α) ο απώτερος σκοπός της διάθεσης μετοχών με το δικαίωμα της προαίρεσης, είναι η, κατά κάποιον τρόπο, σύνδεση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας με αυτήν των μελών του ΔΣ και των εργαζόμενων σε αυτή, ώστε να τους παρέχεται ένα περαιτέρω κίνητρο να εργάζονται προς όφελος της επιχείρησης, το δε δικαίωμα αυτό κατ’ άρθρο 13 παρ. 13 του ν. 2190/1920, μπορεί να χορηγηθεί και στους εργαζόμενους σε θυγατρικές εταιρίες, χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση μεταξύ τους και β) η οικονομική κατάσταση μιας μητρικής εταιρίας είναι πάντα συνδεδεμένη με αυτήν των τυχόν θυγατρικών της εταιριών, τα ποσά που αφορούν διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζόμενους και μέλη του ΔΣ συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις εκπιπτώμενες δαπάνες αυτής, κατ’ άρθρο 22 του ΚΦΕ.

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more