Απόφαση ΔΠΑ 6331/2019:Ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου για χρέη ατομικά και ως ομόρρυθμου εταίρου

December 11, 2019: Νομολογία


ethemis

Απόφαση ΔΠΑ 6331/2019:Ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου για χρέη ατομικά και ως ομόρρυθμου εταίρου

Ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου για χρέη ατομικά και ως ομόρρυθμου εταίρου. Απόσβεση της οφειλής εκ των ατομικών χρεών λόγω εξόφλησης. Έλλειψη έκδοσης και κοινοποίησης ατομικής ειδοποίησης στο πρόσωπό του. Η επίδοση στο φυσικό πρόσωπο των καταλογιστικών σε βάρος του νομικού προσώπου πράξεων δεν συνιστά προηγούμενη επίκαιρη ενημέρωσή του.

Παρακάτω η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών:

ΔΠΑ 6331/2019, 18ο Τμήμα

Στην υπόθεση αυτή η φορολογική αρχή επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία του ανακόπτοντος, τόσο για ατομικά του χρέη, όσο και για χρέη με την ιδιότητα του εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας. Καθόσον αφορά στα ατομικά χρέη, το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη του ότι άμεση απόδειξη της απόσβεσης της οφειλής συνιστά και η ομολογία του επισπεύδοντος Δημοσίου σχετικά με την εξόφληση του χρέους, ακύρωσε την ένδικη έκθεση (κατά το μέρος αυτό). Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι μη νόμιμα επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση και για τις οφειλές εκ της συμμετοχής του ανακόπτοντος στο νομικό πρόσωπο, αφού ο ανακόπτων, ο οποίος ως ομόρρυθμος εταίρος έχει απλή πρόσθετη ευθύνη προς πληρωμή των χρεών της εταιρείας, δεν είχε ενημερωθεί νομίμως γι’ αυτές (τις οφειλές), προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του «οφειλέτη». Τούτο, διότι, όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία του φακέλου, δεν εκδόθηκε ούτε κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα ατομική ειδοποίηση, που να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ΚΕΔΕ, και, συγκεκριμένα, να περιέχει τον αριθμό και τη χρονολογία του κάθε τριπλότυπου βεβαίωσης, για το οποίο φέρεται να ευθύνεται. Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν συνιστά προηγούμενη επίκαιρη ενημέρωση του φυσικού προσώπου (ανακόπτοντος) η επίδοση σε αυτόν των καταλογιστικών σε βάρος του νομικού προσώπου πράξεων, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονταν σε αυτές τα στοιχεία των κρίσιμων ταμειακών βεβαιώσεων (οι οποίες εκδόθηκαν μεταγενέστερα) και το ακριβές ύψος των χρεών αυτών.  

 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom