ΔΠΑ 1029/2019 "Αίτηση αναστολής εκτέλεσης τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήματος περί χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας"

November 20, 2019: Νομολογία


ethemis

ΔΠΑ 1029/2019 "Αίτηση αναστολής εκτέλεσης τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήματος περί χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας"

Παρακάτω η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών:

ΔΠΑ 1029/2019, 31ο Τμήμα (Προεδρική Διαδικασία)

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία εκδηλώθηκε άρνηση του Ελληνικού Δημοσίου προς χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον αιτούντα, αποτελεί πράξη αρνητικού αμιγώς χαρακτήρα, κρίνει ότι δεν είναι, ως εκ τούτου, δεκτική αναστολής εκτέλεσης, δεδομένου ότι η τυχόν χορήγηση της αναστολής θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη επιβολή από το Δικαστήριο, υποχρέωσης προς τη Διοίκηση, προς έκδοση πράξης θετικού περιεχομένου, η οποία κατ’ ουσίαν θα περιελάμβανε και αναγνώριση της ανυπαρξίας ή εξόφλησης του χρέους ή ένταξης αυτού σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του αιτούντος. Τούτο, ανεξαρτήτως του ότι : α) οι προβαλλόμενοι με την προσφυγή λόγοι δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, προδήλως βάσιμοι, β) ο αιτών αναποδείκτως προβάλλει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την ως άνω άρνηση, καθώς η απλή οικονομική ζημία, συνιστάμενη στην απώλεια εσόδων, θεωρείται κατά κανόνα επανορθώσιμη, ενώ γ) η ηθική βλάβη, και αν τούτη συντρέξει, είναι, πάντως, πλήρως επανορθώσιμη σε περίπτωση αποδοχής του κύριου ένδικου βοηθήματος.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom