Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων για την περιέλευση στον Δήμο οικογενειακού τάφου σε δημοτικό κοιμητήριο

November 14, 2019: Νομολογία


ethemis

Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων για την περιέλευση στον Δήμο οικογενειακού τάφου σε δημοτικό κοιμητήριο

Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων για την περιέλευση στον Δήμο οικογενειακού τάφου σε δημοτικό κοιμητήριο, προκειμένου να διατεθεί περαιτέρω ελεύθερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 1020/2017 Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων, λόγω μη καταβολής από τους δικαιούχους των σχετικών τελών. Παραπομπή στον ακυρωτικό σχηματισμό του αρμόδιου κατά τόπο Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΔΠΑ 13607/2019, 19ο Τμήμα (σε Συμβούλιο)

Η νομοθεσία που διέπει την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων, κατ’ εφαρμογή της οποίας οι σχετικές αρμοδιότητες ανατίθενται στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (βλ. το άρθρο 75 παρ. ΙΙ περ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 [Α΄ 114] και τις διατάξεις του α.ν. 582/1968 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» [Α΄ 225]), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών της εκδιδόμενοι Κανονισμοί λειτουργίας των Κοιμητηρίων εντάσσονται στην εν γένει νομοθεσία περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ια΄ του ν. 702/1977 (βλ. ΣτΕ 3582/1999 Ολομ. σκ. 5). Συνεπώς, οι διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής έχουν υπαχθεί ως ακυρωτικές στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου (βλ. ΣτΕ 3071/2014 σκ. 3, 2820/2012, 496/2011). 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom