Παρεμπίπτουσα απόφαση του ΣτΕ σχετικά με αφαίρεση θρησκευτικών συμβόλων από δικαστική αίθουσα

October 15, 2019: Νομολογία


ethemis

Παρεμπίπτουσα απόφαση του ΣτΕ σχετικά με αφαίρεση θρησκευτικών συμβόλων από δικαστική αίθουσα

Αριθμός 130/2018

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ / ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αποτελούμενο από τα μέλη του Αθ. Ράντο, Αντιπρόεδρο, Προεδρεύοντα, ελλείποντος Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρή, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, Π. Ευστρατίου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ευθ. Αντωνόπουλο, Γ. Τσιμέκα, Σπ. Μαρκάτη, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλη, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνη, Α. Χλαμπέα, Μ. Πικραμένο, Π. Μπραΐμη, Χρ. Ντουχάνη, Ε. Παπαδημητρίου, Κ. Νικολάου, Ι. Σύμπλη, Κ. Κονιδιτσιώτου, Α. Μίντζια, Ρ. Γιαννουλάτου, Χ. Σιταρά, Μ. Τριπολιτσιώτη, Συμβούλους, Μ. Αθανασοπούλου, Ε.  Μουργιά, Γ. Ζιάμο,  Παρέδρους. Από  τους  ανωτέρω οι  Σύμβουλοι  Α. Μίντζια και Μ. Τριπολιτσιώτη καθώς και η Πάρεδρος Μ. Αθανασοπούλου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συνήλθε στην αίθουσα τηβέννων την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.15 π.μ., πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως των υποθέσεων της δικασίμου αυτής και εν όψει της εκδικάσεως των  υποθέσεων:  α)  …  και  β)  Ενώσεως  Αθέων  (αριθμός  καταθέσεως  Ε

2355/2017) κατά του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για να εξετάσει το έγγραφο αίτημα των …. και της Ενώσεως Αθέων (αριθμός πρωτοκόλλου   Π   4722/20.9.2018),   το   οποίο   είχε   κατατεθεί   από   τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων Βασίλειο Σωτηρόπουλο (Α.Μ. 27027), την παραμονή της συνεδριάσεως της Ολομελείας του Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην εισηγήτρια, Σύμβουλο Π. Μπραΐμη, η οποία αναφέρθηκε στο ως άνω αίτημα. Ειδικότερα ανέφερε ότι οι   ανωτέρω  αιτούντες  ζητούν   να   αφαιρεθεί   «εκ   των   προτέρων»  ένα αναρτημένο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δικαστηρίου «θρησκευτικό σύμβολο», δηλαδή «μία θρησκευτική εικόνα της Ορθόδοξης Χριστιανικής παράδοσης». Το αίτημα στηρίζεται στην γνώμη των αιτούντων ότι, αφού στη δίκη, που αφορά προσβολή αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικών με το «πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών», παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η «Εκκλησία της Ελλάδος» και η «Εκκλησία της Κρήτης», καθώς και ο «Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος “ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης”», θα έπρεπε να αφαιρεθεί το εν λόγω σύμβολο, «το οποίο συνδέει αναπόφευκτα τον   διάκοσμο   της   αίθουσας   με   τους   παρεμβαίνοντες».   Η   εισηγήτρια εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος.

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και, μετά από ψηφοφορία, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ως απαραδέκτως προβαλλόμενο. Τούτο, προεχόντως, διότι το εν λόγω αίτημα δεν αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης ούτε έχει, αντικειμενικά, οποιαδήποτε σύνδεση με το προεκτεθέν αντικείμενο, που αφορά διαφορετικό ζήτημα, κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται ζήτημα κατ’ ουσίαν εξετάσεως τυχόν παραβιάσεως της απαγορεύσεως διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ούτε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της αρχής της δίκαιης δίκης. Εξ άλλου, η αποδοχή του προβληθέντος με τον ανωτέρω τρόπο αιτήματος θα συνιστούσε ικανοποίηση προβαλλόμενου δικαιώματος χωρίς δίκη, γεγονός που θα οδηγούσε σε προσβολή αντίστοιχου δικαιώματος των αντιδίκων. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας Ε. Νίκα, Κ. Κουσούλης, Α. Χλαμπέα, Μ. Πικραμένος, Ι. Σύμπλης και ο Πάρεδρος Γ. Ζιάμος, οι οποίοι διατύπωσαν τη γνώμη ότι το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε, κατ’ αρχήν, παραδεκτώς και έπρεπε να συζητηθεί κατ’ ουσίαν. Μειοψήφησε επίσης ο Σύμβουλος Θ. Αραβάνης, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη ότι το αίτημα υποβλήθηκε παραδεκτώς, είναι βάσιμο για τους εκτιθέμενους σε αυτό λόγους, έπρεπε δε, κατ’ αποδοχή του, να αφαιρεθεί εκ των προτέρων το εν λόγω σύμβολο.

Ενόψει  των ανωτέρω, το Δικαστήριο  κρίνει ότι  το  ως άνω αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Απορρίπτει το αίτημα ως απαράδεκτο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος  Αθανάσιος Ράντος

Η Γραμματέας Ελένη Γκίκα    

                               

Απόφαση 130/2018 της Ολομέλειας του ΣτΕ

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom