Πρόστιμο σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος λόγω εκπρόθεσμης χορήγησης κατάστασης οφειλών σε οφειλέτες

September 26, 2019: Νομολογία


ethemis

Πρόστιμο σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος λόγω εκπρόθεσμης χορήγησης κατάστασης οφειλών σε οφειλέτες

ΔΠΑ 6456/2019, 18ο Τμήμα 

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 4161/2013 (Α΄ 143), θεσπίζεται, αφενός μεν η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παραδίδουν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, εντός προθεσμίας δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση, στους οφειλέτες την περιγραφόμενη σε αυτές κατάσταση οφειλών, αφετέρου δε η επιβολή στα ανωτέρω ιδρύματα κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσής τους – καθισταμένης κατ’ αυτόν τον τρόπο της ανωτέρω προθεσμίας αποκλειστικής –, χωρίς όμως να προσδιορίζεται περαιτέρω ο ειδικότερος τρόπος παράδοσης αυτής (αυτοπρόσωπη παραλαβή από το κατάστημα, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.), ο οποίος, κατά συνέπεια, εναπόκειται στην κατά περίπτωση συμφωνία των μερών.

Δεδομένης δε της ένταξης της εν λόγω διάταξης στον νόμο περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και ενόψει του ότι σκοπός της είναι η ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων των οφειλετών, με στόχο την ένταξή τους στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου αυτού, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, εντός της ανωτέρω οριζόμενης δεκαήμερης προθεσμίας, να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι ανωτέρω καταστάσεις να είναι διαθέσιμες προς παραλαβή από τους αιτούντες οφειλέτες, αναλόγως του εκάστοτε συμφωνηθέντος τρόπου παράδοσης αυτών.

 

ΔΠΑ 6456/2019, 18ο Τμήμα

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom