Ισχυρισμός περί υπέρβασης εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας.

April 17, 2019: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Ισχυρισμός περί υπέρβασης εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας.

Κατά την υπ’αρ. 1070/2018 απόφαση του Στ’ τμήματος του Αρείου Πάγου, ο αναιρεσείων καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών για την αξιόποινη πράξη της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοκατοχής κατά συρροή με χρόνο τέλεσης την 9-12-2002 και 30-1- 2003 με την αναγνώριση στο πρόσωπο του της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 ε’ ΠΚ.

Στο εν λόγω δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος δια του πληρεξουσίου του υπέβαλε, μεταξύ άλλων, αίτημα συνεκτίμησης, κατά στάδιο επιμέτρησης της ποινής, της  υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν προήλθε από υπαιτιότητα του ιδίου, λαμβάνοντας δε υπόψιν τον χρόνο έναρξης της ποινικής διαδικασίας τον Ιανουάριο του 2003.

Ωστόσο, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ουδεμία μνεία και ειδική αιτιολογία διέλαβε στην απόφασή του αναφορικά με το ως άνω αίτημα, παρά μόνον εξέτασε τη βαρύτητα του εγκλήματος που διέπραξε ο κατηγορούμενος και την προσωπικότητά του.

Βάσει λοιπόν της συγκεκριμένης ελλείψεως του σκεπτικού στο οποίο προέβη το Πενταμελές Εφετείο, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η καταδικαστική απόφαση δεν έχει την απαιτούμενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ Κ ΠοινΔ. λόγο αναιρέσεως.

Επεξηγηματικά, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ελλιπή αιτιολογία, καθότι “ουδεμία ρητή μνεία και ειδική αιτιολογία διαλαμβάνεται στο ως άνω σκεπτικό από την οποία να προκύπτει αν έλαβε χώρα ή όχι συνεκτίμηση από το Δικαστήριο της τυχόν, μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου, καθυστέρησης της ποινικής διαδικασίας, ενόψει του ότι ο  τελευταίος δια των εγγράφων ισχυρισμών του, που υπέβαλε δια του συνηγόρου του, ζήτησε (βλ. σελ.7-10 των πρακτικών), λόγω της ενάρξεως της ποινικής διαδικασίας τον Ιανουάριο του 2003, να συνεκτιμηθεί κατά την επιμέτρηση της ποινής του”.

Για ολόκληρη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Ιωάννης Ε.Σπηλιώτης/Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θέμις

Συνοπτικώς, κατά την περίπτωση υποβολής ισχυρισμού εκ μέρους του κατηγορουμένου περί υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας μη αναγόμενης σε υπαιτιότητα του, το Δικαστήριο οφείλει να προβεί σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βάσει της οποίας να προκύπτει αν πράγματι έλαβε υπόψιν του τον εν λόγω ισχυρισμό.Source/ Author:www.areiospagos.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom