Νομολογία

January 23, 2018: Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης


ethemis

Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Εκτροπή – Ανατροπή ΙΧΕ οχήματος

 Αποκλειστική υπαιτιότητα της νεαρής οδηγού (18,5 ετών) η οποία οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, (νύκτα – χωρίς τεχνητό φωτισμό), απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα την εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια την πρόσκρουση σε δένδρο – ανατροπή και τελική πρόσκρουση σε τσιμεντένιο τοιχίο, (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 & 2 και 42 παρ. 1 του ΚΟΚ, σε συνδ. με άρθρο 330 εδάφ. β’ του ΑΚ).

Ζώνη Ασφαλείας των πίσω καθημένων

Αποδείχθηκε ότι η έλλειψη της ζώνης ασφαλείας δεν συνδέεται αιτιωδώς με τον θανατηφόρο τραυματισμό της θανούσας συνεπιβάτιδας στο πίσω κάθισμα (παρά τις κακώσεις κεφαλής) καθώς κρίθηκε ότι, ο θάνατός της θα ήταν αναπόφευκτος, δεδομένης της σφοδρής πρόσκρουσης της δεξιάς πλευράς του αυτοκινήτου, πάνω σε τσιμεντένια μάνδρα (ήτοι εκεί όπου καθόταν η θανούσα), και της πολλαπλότητας των τραυματισμών της στο κεφάλι, συνεπεία των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από τη σύγκρουση.

Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ

Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

 Επιμεριζόμενα :

Ανά 150.000 στον πατέρα - μάνα

100.000 στην αδελφή

Ανά 50.000 σε κάθε γιαγιά

Έξοδα Κηδείας

Επιδικάζεται το σχετικό κονδύλιο στον καταβάλοντα πατέρα της θανούσας, ως

κληρονόμος (άρθρο 1831 του ΑΚ) για την επικήδεια τελετή του τέκνου του,

δαπάνη την οποία δικαιούται αυτός κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 του ΑΚ, ανεξάρτητα του αν έχει λάβει οιοδήποτε παροχή για την άνω αιτία από τον ασφαλιστικό του φορέα του Δημοσίου.

Τόκοι Υπερημερίας (1)

Απορρίπτεται η επιδίκαση τόκων επιδικίας, εφόσον το αίτημα είναι αναγνωριστικό.

 Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Τόκοι Επιδικίας

Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, του άρθρου 2 του Ν. 4055/2012, που ισχύει από 2.4.2012 λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή όχι της αντιδικίας.  Βλ. σχετικά και Απόφ. ΑΠ.1059/2017, ΕΣυγκΔ 2017/340, Μον.Εφ.Αθ. 1153/2016, ΕΣυγκΔ 2017/175, Μον.Πρ.Αθ. 422/2017, ΤΝΠ Ο ΣΟΛΩΝ.

Αποφ. Μον.Πρωτ. Αθην….

Η δεύτερη εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία αρνείται την αγωγή και επιπρόσθετα, ισχυρίζεται ότι η θανούσα - συγγενής των εναγόντων δεν φορούσε, ως όφειλε, ζώνη ασφαλείας, η παράβασή της δε αυτή τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την επέλευση και την έκταση της σωματικής βλάβης που η οποία οδήγησε στον θάνατό της και ζητεί να μειωθεί για την αιτία αυτή η αποζημίωσή της κατά ποσοστό 50%.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more