Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

September 05, 2018: Eκπαιδευτικά Προγράμματα για Νομικούς, Δικηγόρους, Ασκούμενους & Φοιτητές

Μεταπτυχιακά προγράμματα ethemis


posts  eΘέμις / Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων postsethemis

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το έτος 2018-2019 προτίθενται να λειτουργήσουν το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων».

•    Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
•    Η έναρξη των σπουδών θα γίνει το Φθινόπωρο του 2018 (Οκτώβριο 2018)
•    Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. 
•    Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 2 έτη.
•    Οι προσφερόμενες θέσεις:
-    θα καλυφθούν από πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών. 
-    θα καλυφθούν από πτυχιούχους Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Επιστήμης, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών καθώς και απόφοιτους άλλων Τμημάτων που εντάσσονται στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.
-    θα καλυφθούν από πτυχιούχους άλλων σχολών οι οποίοι δεν πληρούν τα ανωτέρω ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, και οι οποίοι θα προσκομίσουν έγγραφα με επαγγελματική εμπειρία στη θεματολογία του ΠΜΣ. Οι Υποψήφιοι αυτοί θα τύχουν αποδοχής με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος και αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία προπαρασκευαστικό μάθημα (foundation course) πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. 
•    Η Επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
-    Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακών σπουδών
-    Επαγγελματική Εμπειρία 
-    Συνέντευξη (εάν απαιτηθεί)
•    Πρόσβαση στις Προϋποθέσεις Εισαγωγής, οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πατώντας ΕΔΩ
•    Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται σε 5.400 ευρώ. Το κόστος ανέρχεται σε 1080€ ανά Θεματική Ενότητα και σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα διδακτικά εγχειρίδια της Θεματικής Ενότητας.

Οι Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά πατώντας ΕΔΩ 
από την 10η Αυγούστου 2018 έως την 9η Σεπτεμβρίου 2018  

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο doe@unic.ac.cy τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

•    Αίτηση εισδοχής υπογεγραμμένη (πρόσβαση στην Αίτηση πατώντας ΕΔΩ)
•    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
•    Aντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTS credits)
•    Αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
•    Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε γλώσσα άλλη από την Αγγλική. Απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages)
•    Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
•    Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία 

Η πρόσκληση δημοσιεύεται και ισχύει υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης των Πράξεων του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.unic.ac.cy/master-degrees/economy-and-business-law-ma-2-years-collaboration-hellenic-open-university ή  να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails: doe@unic.ac.cy & doe@eap.gr ή τηλεφωνικά στα: 00357 22841974 & 00302610367315

Αίτηση εισδοχής

Προϋποθέσεις εισδοχής

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.Source/ Author:Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ΔΟΕ | Download DOC

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom