Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών

October 12, 2022: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


ethemis

Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών

Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. προκηρύσσει δύο βραβεία για πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες στα θέματα που αναφέρονται πιο κάτω, και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις μελέτες τους.

Τα θέματα είναι τα εξής:* «Οι έννοιες του νομικού και του πραγματικού ελαττώματος στο νέο δίκαιο της πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα»* «Lex mitior: είναι επιτρεπτός ο νομοθετικός αποκλεισμός της σε φορολογικές ή άλλες κυρώσεις ποινικής φύσης;»

Για κάθε θέμα θα δοθεί ένα βραβείοΔικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Νομικής που είναι επίσης κάτοχοι μεταπτυχιακού τουλάχιστον τίτλου, ο οποίος έχει απονεμηθεί από Νομική Σχολή (ή από διατμηματικό πρόγραμμα με συμμετοχή Νομικής Σχολής). Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έναν τουλάχιστον από τους τρεις κύκλους σπουδών στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. (ή σε διατμηματικό πρόγραμμα με συμμετοχή της). Εάν ο συμμετέχων είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο τίτλος πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.2013. Εάν ο συμμετέχων είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, η διδακτορική διατριβή πρέπει να έχει υποστηριχθεί μετά την 1.1.2013. Δεν μπορεί να συμμετάσχει όποιος έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση συνεργασίας με το Εργαστήριο.

Οι μελέτες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 8.000 και 18.000 λέξεων (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων) και να συνταχθούν στην ελληνική, αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Η υποβολή γίνεται έως και την 10.4.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr. Οι συμμετέχοντες πρέπει, μαζί με την υποβολή της μελέτης τους, να αναφέρουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να επισυνάψουν ως δικαιολογητικά: τους τίτλους από τους οποίους προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβάλει τη μελέτη για άλλη δημοσίευση ή αξιολόγηση, ότι η μελέτη δεν αποτελεί τμήμα ή συνεπτυγμένη απόδοση του συνόλου ή τμήματος διπλωματικής εργασίας τους ή διδακτορικής διατριβής τους, καθώς και ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει το έργο άλλων χωρίς την απαραίτητη αναφορά.

Η απόφαση για την απονομή των βραβείων, μετά από αξιολόγηση των μελετών που θα υποβληθούν, λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του Εργαστηρίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής που θα ορίσει προηγουμένως η ίδια Γενική Συνέλευση. Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται κατά προτίμηση από μέλη του Εργαστηρίου. Εάν αυτό δικαιολογείται από τις ανάγκες της αξιολόγησης, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή άλλοι καθηγητές της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Το βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο € 1.000 για τη μελέτη που θα επιλεγεί σε καθένα από τα δύο θέματα. Επίσης, η μελέτη αυτή μπορεί, αν το επιθυμεί ο συντάκτης της, να δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό της Νομικής Σχολής Pro Justitia. Η ίδια δυνατότητα μπορεί, κατά την κρίση του Εργαστηρίου και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, να δοθεί και σε άλλες μελέτες από όσες θα υποβληθούν. Επίσης, το Εργαστήριο δύναται κατά την κρίση του να προσκαλέσει τους συντάκτες των μελετών που θα βραβευθούν, ή ενδεχομένως και άλλων μελετών που θα έχουν υποβληθεί, να τις παρουσιάσουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις του. Σε κάθε περίπτωση το Εργαστήριο διατηρεί την ευχέρεια να μην απονείμει βραβείο με βάση την αξιολόγηση των μελετών.

 

Το βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο € 1.000 για τη μελέτη που θα επιλεγεί σε καθένα από τα δύο θέματα.Source/ Author:Προκήρυξη | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom