Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

October 08, 2019: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


ethemis

Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμίο Θεσσαλίας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στον Βόλο, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που εδρεύει στον Βόλο, η συνδρομή στο έργο του Νομικού Συμβούλου του Π. Θ., η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του Π.Θ., η νομική εκπροσώπηση του Π.Θ. ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων του Π.Θ. και κάθε έργο δικηγόρου που ορίζεται στο Κώδικα Δικηγόρων. Ειδικότερα, στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται, μεταξύ άλλων:

 ✓ Ο νομικός έλεγχος κανονιστικών διατάξεων, των οποίων η έκδοση ανατίθεται στα
όργανα διοίκησης του ιδρύματος.

 ✓ Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τα όργανα διοίκησης του Π.Θ. και προς τις επιμέρους υπηρεσίες αυτοι\ για τη διασφάλιση της νομιμότητας των
διοικητικών πράξεων και δράσεών τους.

 ✓  Η σύνταξη γνωμοδοτικών σημειώσεων και η παροχή νομικής βοήθειας στη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης κ.λπ. μελών ΔΕΠ και λοιπών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 ✓ Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει το Π.Θ. με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του Π. Θ .

 ✓ Η έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση της σχετικής με τα Α.ΚΙ. νομοθεσίας και
νομολογίας, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού αρχείου,

 ✓ Η παροχή νομικής αρωγής στον Πρύτανη του Π.Θ, ως πειθαρχικό προϊστάμενο σε
περιπτώσεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων εκ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Ο δικηγόρος θα πρέπει να βρίσκεται στην έδρα του Π. Θ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του, Η φυσική παρουσία του δικηγόρου στο Π.Θ. είναι απαραίτητη ώστε να παρέχει νομική υποστήριξη και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος. Ο δικηγόρος θα παρίσταται σε συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών του Π. Θ., όποτε κληθεί προς τούτο.

 

Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςSource/ Author:dspeiraia.gr | PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom