Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων

October 02, 2019: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες /Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρωνethemis

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα απαιτούμενα για τις προκηρυσσόμενες θέσεις προσόντα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ. 11854, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Ν. Βλαχοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3727400), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι από 02/10/2019 έως και 31/10/2019.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη:

 http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019?p=file&i=0

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι από 02/10/2019 έως και 31/10/2019.Source/ Author:rae.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom