Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

July 27, 2018: Πρόσληψη νομικού συμβούλου απο τον Δήμο Αχαρνών


ethemis

Πρόσληψη νομικού συμβούλου απο τον Δήμο Αχαρνών

Διαβάστε ολόκληρη την  προκήρυξη του Δήμου Αχαρνών, για την πρόσληψη νομικού συμβούλου µε έµµισθη εντολή, βάσει τον άρθ.43 τον Ν. 4194/2013

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση θα πρέπει
α) Να είναι Έλληνες πολίτες
β) Να είναι µέλη ενός από τους ∆ικηγορικού Συλλόγους του Κράτους
γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής της χώρας ή ισότιµου και αντίστοιχου πτυχίου
άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί , σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες .
δ) Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχούν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µετελεσίδικη απόφαση.
ε) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία η να µην τελούν υπό δικαστικήσυµπαράσταση.
στ) Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό που να µην εµποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).
ζ) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) «Κώδικας ∆ικηγόρων»

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00 από το Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού του ∆ήµου Αχαρνών Αττικής, Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, τηλ. 2132072313.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more