Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του ΙΚΥ

March 14, 2018: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

ethemis


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες /Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του ΙΚΥethemis

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του ΙΚΥ

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επιστημονικούς κλάδους

  1. Φυσικές Επιστήμες,

  2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,

  3. Γεωργικές Επιστήμες,

  4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,

  5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

  6. Κοινωνικές Επιστήμες και

  7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

βάσει του τύπου:
(Xi/Y) * 330 όπου:
Χi: το πλήθος των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 στον επιστημονικό κλάδο i,

Υ: το σύνολο των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 (όλων των επιστημονικών κλάδων).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για ένα Επιστημονικό Τομέα και ένα Κλάδο από τον παρακάτω πίνακα, ενώ οι δυνατές Εξειδικεύσεις θα περιλαμβάνονται σε Παράρτημα που θα συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ.

«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»Source/ Author:PDF | Download

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom