Οδηγόs για την ψηφιακή πλατφόρμα MyData για δικηγόρους από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

February 23, 2023: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

Οδηγόs για την ψηφιακή πλατφόρμα MyData για δικηγόρους από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Οδηγό για την ψηφιακή πλατφόρμα MyData για δικηγόρους ανάρτησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Την επιμέλεια του οδηγού, ο οποίος έχει συνταχθεί μετά απο απόφαση του ΔΣ του συλλόγου, έχουν ο υπεύθυνος φορολογικών θεμάτων ΔΣΑ κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο φοροτεχνικός σύμβουλος ΔΣΑ κ. Χρήστος Κρίγκας.

Ο οδηγός θα επικαιροποιείται σε κάθε τροποποίηση του νόμου που αφορά την εφαρμογή του myData.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

1. Ποια τα δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Δικηγόροι;

Οι Δικηγόροι στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας τους, εκδίδουν είτε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Επιχειρήσεις – B2B ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Πελάτες Ιδιώτες – B2. Kατά την άσκηση κάθε είδους ένδικου μέσου, καθώς και για την παράσταση σε κάθε είδους δίκη, προβλέπεται για τους Δικηγόρους η κατάθεση του Γραμματίου Προκαταβολής. Στο εν λόγω Γραμμάτιο περιλαμβάνονται το ποσό της Αμοιβής, το ποσό της Προκαταβολής Φόρου 15%, καθώς και το ποσό των κρατήσεων. Το σύνολο των κρατήσεων αποτελεί έξοδο για τον Δικηγόρο και καταχωρίζεται στο σκέλος των εξόδων στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία. Το ποσό που αφορά τον ΕΦΚΑ καταχωρίζεται συνολικά στο σκέλος των εξόδων, όταν εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από τον εν λόγω Ασφαλιστικό Οργανισμό ή μηνιαία με την ειδοποίηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών.

Για την καταχώρηση των εξόδων σε απάντηση κυρίως ποια έξοδα καταχωρούμε στα λογιστικά βιβλία αναφέρουμε τον γενικό κανόνα ότι επιτρέπεται η έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (παραγωγικότητα δαπάνης), ότι αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, τέλος εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά (παραστατικό εξόδου).

Στην περίπτωση εξόδων που διενεργούνται για λογαριασμό είτε Επιχείρησης, είτε Πελάτη Ιδιώτη και πληρώνονται από τον Δικηγόρο π.χ. για φωτοτυπίες κ.α., τα σχετικά παραστατικά εξόδων λιανικής λαμβάνονται από τον Δικηγόρο και παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο πελάτη προκειμένου να εξοφληθούν. Για σκοπούς απεικόνισης στο παραστατικό του Δικηγόρου, δύναται να αναφέρονται στα σχόλια αυτού ως λοιπά έξοδα. Τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν μέρος της Αμοιβής, δεν περιλαμβάνονται στο παραστατικό για σκοπούς Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ, και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Δικηγόρο.

Επιπρόσθετα και μία φορά τον χρόνο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος καταβάλει στους Δικηγόρους –μέλη του, Μέρισμα και εκδίδει Βεβαίωση Καταβολής Μερίσματος. Το εν λόγω Μέρισμα αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για τον Δικηγόρο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΦΠΑ, καταχωρίζεται στα τηρούμενα βιβλία του στο σκέλος των εσόδων και συναθροίζεται με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του.

Το ζητούμενο είναι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων που απεικονίζεται στα βιβλία των δικηγόρων, να χαρακτηριστεί και να διαβιβαστεί ώστε να εμφανίζονται στις περιοδικές του ΦΠΑ και στους κωδικούς του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης.

2. Για τις ανωτέρω συναλλαγές έκδοσης εσόδων ποια παραστατικά myDATA κάνει χρήση ο Δικηγόρος;

Για τις παραπάνω υπηρεσίες εσόδων οι Δικηγόροι διαβιβάζουν τους κάτωθι Τύπους Παραστατικών:

2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας - Α1 για τις συναλλαγές με Επιχειρήσεις ημεδαπής.

2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών της κατηγορίας - Α1 για τις συναλλαγές με Επιχειρήσεις από χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών της κατηγορίας - Α1 για τις συναλλαγές με Επιχειρήσεις Τρίτης χώρας.

11.2 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α2 για τις συναλλαγές με Πελάτες Ιδιώτες, ημεδαπής, χώρας Ε.Ε. και Τρίτων Χωρών.

11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο της κατηγορίας Α2 για την περίπτωση του Μερίσματος που λαμβάνουν οι Δικηγόροι από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας - Α1 για συναλλαγές με Επιχειρήσεις, στην περίπτωση συναλλαγών που δεν τιμολογήθηκαν σωστά.

11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 για συναλλαγές με Πελάτες Ιδιώτες, ομοίως στην περίπτωση συναλλαγών που δεν τιμολογήθηκαν σωστά.

Οδηγόs για την ψηφιακή πλατφόρμα MyData για δικηγόρουςSource/ Author:dsa.gr | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom