Μνημόνιο Συνεργασίας Συμβουλίου της Επικρατείας και Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

June 14, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Μνημόνιο Συνεργασίας Συμβουλίου της Επικρατείας και Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μνημόνιο Συνεργασίας Συμβουλίου της Επικρατείας και Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας υπεγράφη την Πέμπτη 9.6.2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Δημήτριο Σκαλτσούνη και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Καθηγητή κ. Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, το οποίο προβλέπει κοινές δράσεις και συνέργειες που αφορούν τόσο τις Προπτυχιακές όσο και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και τις πηγές τεκμηρίωσης των δύο Ιδρυμάτων.

Ακολουθεί το μνημόνιο συνεργασίας.

Δεδομένης της συνεισφοράς του Συμβουλίου της Επικρατείας στην εξέλιξη του δικαίου και ιδίως του δημοσίου δικαίου στη Χώρα μας και δεδομένων των στενών σχέσεων μεταξύ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι πολλοί δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμφωνούν το ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας:

Άρθρο 1: Το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζουν να συνεργαστούν προς όφελος της ενημέρωσης και της διαρκούς επιμόρφωσης τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των δικαστικών λειτουργών, αλλά και της εξοικείωσης των φοιτητών με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη λειτουργία του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Χώρας.

Άρθρο 2: Η συνεργασία αυτή θα υλοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως: α) με την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, β) την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων της Νομικής Σχολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λαμβανομένων υπ’ όψιν των δυνατοτήτων υποδοχής τους από το Δικαστήριο, γ) την πραγματοποίηση διαλέξεων από δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας στη Νομική Σχολή, στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, δ) την διευκόλυνση πρόσβασης (επιτόπιας και απομακρυσμένης) των δικαστών του Σ.τ.Ε. στις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και την διευκόλυνση, κατά το δυνατόν, της πρόσβασης μελών ΔΕΠ στην βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου και ε) την παρακολούθηση συνεδριάσεων των Τμημάτων και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας από περιορισμένο κάθε φορά αριθμό φοιτητών της Νομικής Σχολής.

Άρθρο 3: Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Συμβούλιο της Επικρατείας θα ορίσουν από έναν εκπρόσωπο, οι οποίοι θα αναλάβουν από κοινού τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των δύο μερών.

Άρθρο 4: Η διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας ορίζεται τριετής, με δυνατότητα παράτασης, έπειτα από συμφωνία των μερών. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

* Δημήτριος Σκαλτσούνης

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

* Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Γ. Σισιλιάνος

Μνημόνιο Συνεργασίας Συμβουλίου της Επικρατείας και Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνSource/ Author:www.law.uoa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom