Ανακοίνωση ΣτΕ - Υποσύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ

June 08, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Ανακοίνωση ΣτΕ - Υποσύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 8.6.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως έγινε γνωστό με την ανακοίνωση της 6ης Μαΐου 2022, στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ χρησιμοποιείται ήδη η -ενιαία για όλη τη Διοικητική Δικαιοσύνη (βλ. και ά. 25 παρ. 2 του ν. 4938/2022, Α΄ 109)- ηλεκτρονική, εγκεκριμένη κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2004 («eIDAS») απομακρυσμένη σφραγίδα, η οποία δημιουργήθηκε από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης βάσει του ως άνω Κανονισμού. 

Λόγω των υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας παρατηρήθηκε στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων ότι στις περιπτώσεις που ο καταθέτης χρησιμοποιεί ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία είναι μεν έγκυρη (valid) όμως διαθέτει χρονοσήμανση που δεν μπορεί να επαληθευθεί (ενδεικτικά: “broken embedded timestamp”, “embedded timestamp cannot be verified”), η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ΟΣΔΔΥ ΔΔ δεν δύναται να τεθεί επί του αρχείου του δικογράφου που φέρει τέτοια ηλεκτρονική υπογραφή. Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου είναι έγκυρη, το δικόγραφο λαμβάνει αριθμό καταθέσεως στο οικείο Δικαστήριο και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή αποδεικτικού καταθέσεως του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, το οποίο εκδίδεται εκ των υστέρων με ενέργεια της Γραμματείας και φέρει ηλεκτρονική σφραγίδα του Συστήματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η παραγωγή αντιγράφου εκ του δικογράφου που φέρει τέτοια ηλεκτρονική υπογραφή με την ηλεκτρονική σφραγίδα του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο καταθέτης θα πρέπει να αναζητήσει ακριβή αντίγραφα εκ του δικογράφου που κατέθεσε ηλεκτρονικώς από την Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου. Συγχρόνως, ο καταθέτης θα πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο, από τον οποίο προμηθεύθηκε την ηλεκτρονική του υπογραφή και να αναζητήσει οδηγίες προκειμένου να προβεί στην ενδεδειγμένη ρύθμιση της οικείας παραμέτρου της υπογραφής του. 

 

Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων 

του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δεν είναι δυνατή η παραγωγή αντιγράφου εκ του δικογράφου που φέρει τέτοια ηλεκτρονική υπογραφή με την ηλεκτρονική σφραγίδα του ΣυστήματοςSource/ Author:www.adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom