ΙΜΔΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Βράβευσης Φοιτητών Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ

March 10, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

ΙΜΔΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Βράβευσης Φοιτητών Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ή/και κυπριακών ΑΕΙ για την καλύτερη πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1ο «Οι βασικοί άξονες προστασίας των γυναικών ενάντια στη βία: η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η Ελλάδα»,

2ο«Η περιβαλλοντική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου» και

3ο «Οι βαριές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου: τιμωρητικές πράξεις σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του 1998»

Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα διδάκτρων) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Διεθνούς Θερινού Κύκλου Σπουδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπουπου θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 27.06.2022-22.07.2022 στο Στρασβούργο και οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουRené **Cassin***. Το θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι: *Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Διεθνές Ανθρωπιστικό και Ποινικό Δίκαιο.

Προδιαγραφές εργασιών:

Κάθε εργασία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

α) Έκταση: 7.000-12.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, αλλά εξαιρουμένων: της βιβλιογραφίας, του πίνακα περιεχομένων, τυχόν ευρετηρίου και παραρτημάτων).

β) Ελάχιστα περιεχόμενα: πίνακας περιεχομένων, κυρίως κείμενο, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία

γ) Μορφοποίηση: Κύριο κείμενο: Γραμματοσειρά Times New Roman 12 και διάστιχο 1,5. Υποσημειώσεις: Γραμματοσειρά Times New Roman 10 και διάστιχο μονό.

δ) Μορφή ηλεκτρονικού αρχείου: word ή pdf (όχι άλλη μορφή)

ε) Να περιέχονται τα πλήρη στοιχεία διαγωνιζόμενου/ης (ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο).

στ) Να επισυνάπτεται επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα διαγωνιζόμενου/ διαγωνιζόμενης.

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mfhr.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 10.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

Οι βραβεύσεις θα γίνουν τον Ιούνιο του 2022 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΑ.

Οι βραβευόμενοι δεσμεύονται ότι θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς τα μαθήματα και ότι θα καταθέσουν στο ΙΜΔΑ έκθεση τουλάχιστον 5 σελίδων για τη ροή, το περιεχόμενο και τις εντυπώσεις τους από τον κύκλο σπουδών έως τις 31.07.2022.

Η Πρόεδρος του ΙΜΔΑ

Ομ. Καθηγήτρια Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου

Οι βραβεύσεις θα γίνουν τον Ιούνιο του 2022 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΑ.Source/ Author:www.mfhr.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom