Δικαιολογητικά για τη εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής

February 08, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Δικαιολογητικά για τη εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής

Οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίσθηκαν από τις Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων και Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων, θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής.

Ο ΔΣΑ επιφυλάσσεται να ζητήσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά οποτεδήποτε και να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους.

1. Αίτηση για την εγγραφή στο μητρώο  ασκουμένων

α. μετά την επιτυχία στις εξετάσεις επάρκειας της μόνιμης επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 του ΚΔ  και μεγαρόσημο 3 ευρώ

β. την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από την Επιτροπή  Αξιολόγησης του άρθρου  15 του Κώδικα Δικηγόρων και μεγαρόσημο 3 ευρώ.

2.  Βεβαίωση έναρξης άσκησης. Η άσκηση γίνεται σε:

-  Σε δικηγόρο Αθηνών με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο Αθηνών.

- Σε δικηγορική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν δικηγόροι με ικανότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο Αθηνών.

-  Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

- Η άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή μερικά στην Υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.- Μέρος της άσκησης διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Εποπτεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του μεριμνά σχετικά ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων».                       

Επίσης θα δηλώνει ότι “θα καταβάλω το παράβολο εγγραφής εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης”, στην περίπτωση που δεν το έχει καταβάλει.

4. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν  συνημμένα αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση askoumenoi@dsa.gr σε ένα μόνο αρχείο pdf.

Η Υπηρεσία του Τμήματος Ασκούμενων του ΔΣΑ  καταχωρεί, στη συνέχεια, τα στοιχεία των αιτούντων και χορηγεί  προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο  http://portal.olomeleia.gr, με την χρήση των οποίων ο ασκούμενος έχει πρόσβαση αποκλειστικά στα προσωπικά του στοιχεία και μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του εντός δέκα(15) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης πραγματοποιώντας, στην περίπτωση που δεν το έχει ήδη πληρώσει: 

 Ηλεκτρονική Πληρωμή παράβολου Εγγραφής

Το παράβολο εγγραφής είναι ποσού 58,70 ευρώ πλέον 3€ ( το μεγαρόσημο). Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εγγραφής μετά πάροδο εξαμήνου από την ανακήρυξη πτυχιούχου το ποσό ανέρχεται στα 117,50 ευρώ πλέον 3€ (το μεγαρόσημο).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ο ασκούμενος μπορεί  να παραλαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την «Βεβαίωση Άσκησης» για κάθε χρήση.

Για κάθε πληροφορία ή πρόβλημα επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 210 3398154 (8:00 -16:00).

5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας, τις οποίες καταθέτετε στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων την ημέρα που θα κληθείτε να παραλάβετε την ταυτότητα ασκουμένου.

Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων είναι οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η άδεια διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητας του ομογενούς αλλοδαπού νόμιμα επικυρωμένη. Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων.

1a.aitisi_eggrafis_ptyhioyhoy_apo_epitropi_axiologisis_1_2.doc | 

1b.aitisi_eggrafis_ptyhioyhoy_apo_epitropi_eparkeias_0_0.doc | 

2.vevaiosi_dikigoroy_gia_eggrafi_ptyhioyhon_allodapis_0_0.doc | 

3.ypeythyni_dilosi_gia_eggrafi_ptyhioyhon_allodapis_0_0_0.doc |

aitisi_gia_tin_eggrafi_sto_mitroo_0.doc | 

vevaiosi_dikigorikis_etaireias.doc

 

Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων είναι οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.Source/ Author:www.dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom