Τροποποίηση της προθεσμίας άσκησης ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ

February 04, 2022: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Τροποποίηση της προθεσμίας άσκησης ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ

Το Πρωτόκολλο με αρ. 15 στην Ε.Σ.Δ.Α. τέθηκε σε ισχύ την 01.08.2021 μετά από την υπογραφή και επικύρωσή του από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα άρθρα 4 και 5 του πιο πάνω Πρωτοκόλλου τροποποίησαν το άρθρο 35 παρ.1 της Ε.Σ.Δ.Α., προκειμένου η προθεσμία άσκησης της προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α. να περιοριστεί από έξι (6) σε τέσσερις (4) μήνες από την εθνική δικαστική απόφαση που κρίνει αμετάκλητα το ζήτημα που αποτελεί το αντικείμενο της προσφυγής.

Με το άρθρο 8 παρ.3 του ίδιου πιο πάνω Πρωτοκόλλου προβλέφθηκε η εφαρμογή της τροποποίησης αυτής έξι (6) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή την 01.02.2022. Όπως δε διευκρινίζεται στην παραπάνω διάταξη, η νέα προθεσμία δεν θα ισχύει για προσφυγές στις οποίες η αμετάκλητη εθνική δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί πριν από την 01.02.2022.

Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση της νέας προθεσμίας, στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται, θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης.

Σχηματισμός Υποθέσεων Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Αλλοδαπής

Τροποποίηση της προθεσμίας άσκησης ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑSource/ Author:www.ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom