Υπ.Οικ: Σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για την εκλογή Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

August 04, 2021: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Υπ.Οικ: Σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για την εκλογή Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Υπουργείο Οικονομικών

Δ.Τ.: Σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκλογή Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 990/2021 πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσε τον ορισμό του κ. Ιωάννη Πάιδα ως Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. 13672/ΕΞ2021/3-2-2021 (ΦΕΚ 78 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίσθηκε ως Πρόεδρος της ΟΚΕ ο κ. Ιωάννης Πάιδας, ο οποίος είχε προταθεί προς τούτο από την Ολομέλεια της ΟΚΕ και ο οποίος, κατά τη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου της, συγκέντρωσε, ως υποψήφιος, τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, ενόψει του νομικού προβληματισμού που αναπτύχθηκε περί του εάν η εκλογή του Προέδρου της ΟΚΕ με σχετική – και όχι απόλυτη – πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της ΟΚΕ κατά την τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία είναι νόμιμη ή όχι, υπέβαλε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει συναφώς. Το ΝΣΚ, επί του ανωτέρω ερωτήματος, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 8/2021 γνωμοδότησή του, με την οποία δέχτηκε, ερμηνεύοντας τις οικείες διατάξεις και παραθέτοντας τις σχετικές αιτιολογικές σκέψεις, ότι νομίμως εκλέγεται ως Πρόεδρος της ΟΚΕ ο υποψήφιος που στην τρίτη ψηφοφορία συγκεντρώνει τη σχετική, και όχι την απόλυτη, πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ολομέλειας της ΟΚΕ.

Κατόπιν τούτου, ο Υπουργός Οικονομικών, με έρεισμα την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δηλαδή του κατά το Σύνταγμα αρμόδιου νομικού συμπαραστάτη του Δημοσίου, προέβη στην έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίστηκε ο κ. Ι. Πάιδας ως Πρόεδρος της ΟΚΕ.

Ακολούθως, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ’ αριθμ. 990/2021 απόφασή του, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΓΣΕΕ, ακύρωσε την ως άνω υπουργική απόφαση, κρίνοντας ότι η εκλογή του ορισθέντος κατά τα ως άνω Προέδρου της ΟΚΕ φέρει νομική πλημμέλεια, στον βαθμό που θεώρησε ως νόμιμη την εκλογή του από την Ολομέλεια της ΟΚΕ με σχετική, και όχι με απόλυτη, πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. Προφανώς το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση αυτή υιοθετώντας διαφορετική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, έναντι εκείνης που δέχθηκε το ΝΣΚ στην προαναφερόμενη γνωμοδότησή του. Περαιτέρω το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για την επανάληψη της διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου.

Υπό τα προεκτιθέμενα πραγματικά δεδομένα, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί, αυτονόητα, στον βαθμό που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, προς τον σκοπό της συμμόρφωσης στο διατακτικό της προαναφερόμενης δικαστικής απόφασης, αλλά και σε κάθε άλλη ενέργεια που θα συμβάλει στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΟΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου, με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, να συγκληθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 η Ολομέλεια της ΟΚΕ και να κινηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία ψηφοφορίας και εκλογής νέου Προέδρου.

Η κατά τα ανωτέρω προσήλωση του Υπουργού Οικονομικών στις θεσμικές διαδικασίες, αλλά και η διαφάνεια των ενεργειών του, αποδομούν και καταρρίπτουν εκ των πραγμάτων κάθε όλως ανυπόστατη αιτίαση περί δήθεν επιδίωξης διχασμού, υπηρέτησης προσωπικών και κομματικών στρατηγικών, αλλά και υπονόμευσης του θεσμού της ΟΚΕ.

Υπουργείο ΟικονομικώνSource/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom