Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚτηματολογίουΕιδησεογραφία:

October 19, 2020: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Α. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β’ 4584/16.10.2020) η νέα υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την οποία καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι : • Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία, διενεργείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (με χρήση κωδικών taxisnet), καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

. • Ο «Χρήστης Αιτών» μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή, συμπληρώνει τη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στο είδος του αιτούμενου πιστοποιητικού και το Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, καθώς και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται το αιτούμενο στοιχείο.

• Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, διαγράμματα και λοιπά στοιχεία έχουν μορφή pdf, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και ψηφιακή υπογραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

• Στα πιστοποιητικά αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας.

• Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού που αποστέλλεται από το Κτηματολογικό Γραφείο στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

 Η νέα υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο εφαρμόζεται από την 19η Οκτωβρίου 2020 για αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού καταχώρισης, αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τις ίδιες Υπηρεσίες.

Επισυνάπτεται η υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β’ 4584/16.10.2020)

Β. Ηλεκτρονική καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και αποφάσεων από δικηγόρους στο Κτηματολόγιο

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, μετά από παρέμβαση του δικηγορικού σώματος και στενή συνεργασία του ΔΣΑ με τη διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου οι δικηγόροι μπορούν, μέσω του portal.olomeleia.gr, να υποβάλουν ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα υποκαταστήματά τους (στις περιοχές κάλυψης που ανακοινώνονται διαδοχικά από το Ελληνικό Κτηματολόγιο), κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.30 έως 13.00, αιτήσεις καταχώρησης για τις πράξεις που έχουν συντάξει και υπογράψει και να παραλάβουν ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Το ίδιο ισχύει και για τις δικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα έγγραφα που διακινούν.

Συγκεκριμένα:

 Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του portal.olomeleia.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στο portal.

 Η πιστοποίηση των Δικηγόρων ως χρηστών στο Κτηματολόγιο, γίνεται σε πραγματικό χρόνο από το ΟΠΣ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (portal.olomeleia.gr), ενώ οι Δικηγόροι, για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, θα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

• Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώρηση της πράξης του δικηγόρου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας θα εμφανιστεί στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής». Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking.

• Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησης. • Μόλις υλοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησης, ο δικηγόρος λαμβάνει το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

 

Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του portal.olomeleia.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στο portal.Source/ Author:ΦΕΚ Β’ 4584/16.10.2020 - download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom