Διευκρινίσεις για εξυπηρέτηση δικηγόρων σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑΕιδησεογραφία:

October 09, 2020: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Διευκρινίσεις για εξυπηρέτηση δικηγόρων σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΦΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις για εξυπηρέτηση δικηγόρων σε υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ» 

ΣΧΕΤ:

1. Η αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης διασποράς του κορωνοϊού» 

2. Το αρ.πρωτ. 219732/18-09-2020 Έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της Υπηρεσίας μας (σχετ.2), σας κοινοποιούμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετ.1) και συγκεκριμένα τις διατάξεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α’ ,σύμφωνα με τις οποίες « Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Ε’ της παρούσας, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208): «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» (σχετική αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-11-2013 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8).

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι η εξυπηρέτηση των δικηγόρων θα συνεχίζει να πραγματοποιείται κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό ωστόσο με τις διατάξεις και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με σκοπό την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού (τήρηση αποστάσεων, χρήση μη ιατρικής μάσκας).

Ειδικότερα στο Κεφάλαιο Ε’ της κοινοποιούμενης εγκυκλίου προβλέπεται ότι όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δικηγόρων από υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και δεδομένου αφενός του σκοπού θέσπισης των σχετικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας , αφετέρου της υποχρέωσης εξυπηρέτησης των δικηγόρων που προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες και για λόγους προστασίας της υγείας των εντολοδόχων τους, διευκρινίζονται τα εξής:

Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ , κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε εξυπηρετούμενο ΑΜΚΑ θα πρέπει να κλείνεται και να καταχωρείται διακριτό ραντεβού.

Σας επισημαίνουμε επίσης, ότι υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι, που δε διαθέτουν δικηγορική ταυτότητα , εξυπηρετούνται κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στις ανωτέρω διατάξεις , εφόσον είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι.

Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότηταςSource/ Author:ΕΦΚΑ | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom