Προτάσεις της ΕΕΔΑ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

February 12, 2019: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

Προτάσεις της ΕΕΔΑ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Εισαγωγή 

Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ξεκίνησε το Νοέμβριο 2018 με την κατάθεση σχετικής πρότασης από τον αναγκαίο αριθμό βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής. Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, αφού ολοκλήρωσε το έργο της σε δώδεκα (12) συνολικά συνεδριάσεις, υπέβαλε την Έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία μετά από σχετική συζήτηση, θα διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης συγκεκριμένων διατάξεων του Συντάγματος σε δύo ονομαστικές ψηφοφορίες, πoυ απέχoυν μεταξύ τoυς έναν τoυλάχιστo μήνα και με τις πλειοψηφίες πoυ ορίζονται από τo άρθρo 110, παρ. 2 και 4 τoυ Συντάγματoς.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως του Εθνικού Θεσμού για την προώθηση και προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΘΑΔ) και εκπληρώνοντας την αποστολή που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης, ως του ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 1, παρ. 1, Ν 2667/1998, όπως ισχύει), να «υποβάλλει συστάσεις και προτάσεις [… και να] γνωμοδοτεί για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου» (άρθρο 1, παρ. 6 (β), Ν 2667/1998, όπως ισχύει), αποφάσισε, ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, την υποβολή πρότασης προς τη Βουλή σχετικά με την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

Η ΕΕΔΑ επιθυμεί, εισαγωγικά, να προβεί σε δυο διαπιστώσεις-επισημάνσεις, στις οποίες θεμελιώνονται οι παρούσες προτάσεις:

Πιο συγκεκριμένα, λαμβανομένης υπόψη της αποστολής της, η οποία συνίσταται μεταξύ άλλων στη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την υπενθύμιση στο νομοθέτη και τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές των ελλειμμάτων προστασίας τους σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΔΑ στις παρούσες προτάσεις της περιορίζεται σε συστάσεις αναφορικά με την αναθεώρηση αποκλειστικά των διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

Επιπρόσθετα, η «ιστορικότητα» των προτάσεων της ΕΕΔΑ, δηλαδή η σταθερή υποστήριξη των θέσεων που έχουν εκφραστεί και στο παρελθόν, η θεσμική της συνέχεια και η αξιοπιστία της επιβάλλουν, αφενός, την επαναφορά των προτάσεων που είχε υιοθετήσει η η αξιοπιστία της επιβάλλουν, αφενός, την επαναφορά των προτάσεων που είχε υιοθετήσει η ΕΕΔΑ στο παρελθόν, ανεξάρτητα από τυχόν ειδικότερες απόψεις των μελών της τρέχουσας θητείας και, αφετέρου, τη διατύπωση νέων προτάσεων που αναμένεται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου των ελλήνων πολιτών και όλων όσοι διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.

Προτάσεις της ΕΕΔΑ για την Αναθεώρηση του ΣυντάγματοςSource/ Author:Προτάσεις ΕΕΔΑ | Download PDF

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom