Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών Ειδησεογραφία:

February 01, 2019: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος. β) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 και 2 του ν. 693/1977 (Α’ 262), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του ν. 2172/1993 (Α’ 207). γ) Του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002 «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 180).

2) Το με αριθμό 206/20.12.2018 πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των μελών: α) του κατά τις διατάξεις του ν. 693/1977 και του άρθρου 99 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και β) του κατά τις διατάξεις του ν. 3038/2002 και του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου, για το έτος 2019. 3. Το π.δ. 88/29.8.2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», συγκροτούμε:

Α) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το έτος 2019, αποτελούμενο από τα κατωτέρω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

1) Αικατερίνη Σακελλαροπούλου του Νικολάου Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο.

2) Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου Σύμβουλο της Επικρατείας.

3) Σταματική Μιχαλέτου του Δημητρίου Αρεοπαγίτη.

4) Ευαγγελία Σεραφή του Γεωργίου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5) α) Δημήτριο Τσικρικά του Αθανασίου. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

β) Καλλιόπη Μακρίδου του Θωμά.

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6) α) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου.

β) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Σταύρου Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1) α) Παρασκευή Μπραΐμη του Περικλή.

β) Μαργαρίτα Γκορτζολίδου του Δημητρίου Συμβούλους της Επικρατείας.

2) α) Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου.

β) Αβροκόμη Θούα του Σπυρίδωνα Αρεοπαγίτες.

3) α) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου.

β) Κωνσταντίνο Εφεντάκη του Μάρκου Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4) α) Αδάμ Παπαδαμάκη του Χρήστου.

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

β) Γαρυφαλιά Αθανασίου του Ιωάννη.

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου.

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

δ) Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα.

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5) α) Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου, Δικηγόρο Αθηνών.

β) Μαρίνα Αθύρου του Νικολάου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

γ) Αδαμαντία Μαργέτη-Κατσαούνη του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών.

δ) Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

1) Γεώργιο Ορφανίδη του Τσαμπίκου.

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Αθηνών, Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1) α) Γεώργιο Γεραπετρίτη του Βασιλείου.

β) Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη.

Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2) α) Ανδρέα Μήτσαινα του Χαραλάμπους Δικηγόρο Αθηνών.

β) Στυλιανό Στυλιανού του Πέτρου Δικηγόρο Πειραιά, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2019


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more