Ανωνυμοποίηση αποφάσεων ΣτΕ 1929-1989

February 01, 2019: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

Ανωνυμοποίηση αποφάσεων ΣτΕ 1929-1989

Το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια, επιδιώκοντας την εναρμόνιση μεταξύ της διαρκώς εντεινόμενης απαίτησης για εφαρμογή των αρχών της «ανοιχτής δικαιοσύνης» (δημοσιότητα, διαφάνεια, πρόσβαση στη νομική πληροφόρηση) και του δικαιώματος σεβασμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ανάγκη προστασίας του οποίου αποτελεί προτεραιότητα στη σύγχρονη εποχή των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, έχουν δημιουργήσει στον διαδικτυακό τόπο www.adjustice.gr από το έτος 2015, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία το ΟΣΔΔΥ ΔΔ, την ιδιαίτερη σελίδα «Αναζήτηση Νομολογίας» (http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/nomologies), μέσω της οποίας ο νομικός κόσμος και οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις ανωνυμοποιημένες αποφάσεις των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας από το έτος 1990 και εντεύθεν. Επίσης, στην ίδια σελίδα θα αναρτώνται σύντομα και ανωνυμοποιημένες αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Η έρευνα στη νομολογία διευκολύνεται με τη μηχανή αναζήτησης που προσφέρεται στην εν λόγω σελίδα.

Επιθυμώντας την περαιτέρω διευκόλυνση του κοινού στην πρόσβαση στη νομολογία του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει την ανάρτηση, στην εν λόγω σελίδα, και των δικαστικών αποφάσεων των ετών 1929 έως 1989.  Ωστόσο, οι περιορισμένες, στην παρούσα φάση, δυνατότητες ανωνυμοποίησης σε μη επεξεργάσιμα ηλεκτρονικά αρχεία (image pdf) δεν καθιστούν- προσωρινά- δυνατή τη μαζική τους ανωνυμοποίηση. Κατόπιν τούτου, και με γνώμονα την άμεση ανάγκη επίτευξης της κατά τα ανωτέρω εναρμόνισης, το Δικαστήριο ενημερώνει, δια της παρούσας, όσους πολίτες επιθυμούν τη διαγραφή από δικαστικές αποφάσεις των ετών αυτών που τυχόν τους αφορούν, των ονομάτων ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ίδιων ή άλλων προσώπων που συνδέονται με αυτούς και δεν είναι εν ζωή ή είναι δικαιοπρακτικώς ανίκανοι, να απευθυνθούν εγγράφως, το αργότερο έως 10.2.2019, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποβάλλοντας σχετική αίτηση (κατεβάστε την εδώ),  στην οποία θα παραθέτουν τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την ανωνυμοποίηση. Τα αιτήματα θα εξετασθούν από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου έως 25.2.2019. Από 1.3.2019 θα αναρτηθούν χωρίς ανωνυμοποίηση οι αποφάσεις, για τις οποίες είτε δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις ή οι υποβληθείσες αιτήσεις απορρίφθηκαν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αποφάσεις των ετών 1990- 2018 που, ενδεχομένως, δεν έχουν ανωνυμοποιηθεί ή που τυχόν έχουν ανωνυμοποιηθεί ανεπαρκώς. Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναβάθμισης των εργαλείων ανωνυμοποίησης, ώστε, στο άμεσο μέλλον, το Δικαστήριο να είναι σε θέση να προβεί στην ανωνυμοποίηση όλων, ανεξαιρέτως, των δικαστικών αποφάσεων.

Τα αιτήματα θα εξετασθούν από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου έως 25.2.2019Source/ Author:δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom