CCBE: Συνεδρίαση Επιτροπής Δικαίου Πληροφορικής - Τεχνητή Νοημοσύνη & δικηγορία

January 16, 2019: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

CCBE: Συνεδρίαση Επιτροπής Δικαίου Πληροφορικής - Τεχνητή Νοημοσύνη & δικηγορία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT LAW COMMITTEE) 27.11.2018

Ενημερωτικό σημείωμα

Συνεδρίασε στη Λιλ της Γαλλίας την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2018 η Επιτροπή Δικαίου Πληροφορικής (IT Law Committee) του CCBE.

Τα σπουδαιότερα σημεία της συνεδρίασης ήταν τα ακόλουθα:

Αναθεώρηση της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ και ζητήματα σχετικά με την ευθύνη από την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος την αναθεώρηση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων» και στα πλαίσια αυτά διερευνά τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των πραγματικών και νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκαν σχετικώς κυρίως τα ακόλουθα:

Βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί η αυτόνομη ανάπτυξή τους, εξαιτίας της οποίας οι ιδιότητές τους δεν είναι απόλυτα προβλέψιμες και δεν μπορεί να γίνει λόγος για «ελάττωμα» του προϊόντος ή για «υπαιτιότητα» με την παραδοσιακή έννοια των όρων.  Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να αναμένεται από το θύμα να παράσχει αποδείξεις σχετικά με τις εσωτερικές δυσλειτουργίες του προϊόντος που οδήγησαν στις ζημίες. Εάν εξ αυτής της αιτίας προκριθεί η προσέγγιση της αντικειμενικής ευθύνης για ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση προϊόντων με Τεχνητή Νοημοσύνη, θα πρέπει αφενός να διερευνηθεί ποιο από τα εμπλεκόμενα στην παραγωγική αλυσίδα μέρος θα κριθεί υπεύθυνο για τη ζημία και αφετέρου να προβλεφθεί η δυνατότητα άμυνας των υπεύθυνων προσώπων, όπως για παράδειγμα στη βάση κάποιου είδους «benchmarking» (συγκριτικής προτυποποίησης) σχετικά με την απόδοση του συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης σε διαβούλευση με τους σχετικούς τεχνικούς εμπειρογνώμονες και δίχως να προκαλεί σημαντική μείωση του επιπέδου νομικής προστασίας των χρηστών του συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συνεπεία της ιδιαιτερότητας των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, προτάθηκε ο διαχωρισμός των ζητημάτων σχετικά με την ευθύνη της Τεχνητής Νοημοσύνης από οποιαδήποτε σχέδια μεταρρύθμισης της προαναφερόμενης οδηγίας.

Επιπλέον, συζητήθηκε η σκοπιμότητα της εις ολόκληρον ευθύνης όλων των προσώπων που καθιστούν διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης προς πώληση, μίσθωση ή οποιαδήποτε μορφή διανομής στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η καθιέρωση υποχρέωσης δήλωσης σε μητρώο της Ε.Ε. κάθε συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται εντός της ΕΕ.

Τεχνητή Νοημοσύνη και οι επιπτώσεις της στην παροχή νομικών υπηρεσιών από τους δικηγόρους.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυναμική να επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο παροχής των νομικών υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα, οι νομικές υπηρεσίες παρέχονταν πάντα από τον άνθρωπο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάσταση αυτή σε βαθμό που πρέπει να αξιολογηθεί. Σε ορισμένα τμήματα της αγοράς παροχής νομικών υπηρεσιών, τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν, διαφαίνεται η πιθανότητα ανταγωνισμού μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται από δικηγόρους και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Επιπλέον, οι δικηγόροι λειτουργούν σε ένα δεδομένο ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο αναπόφευκτα θα επηρεαστεί από τη δυνατότητα παροχής νομικών υπηρεσιών από μηχανές.

Εντέλει,  η εισχώρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη αγορά νομικών υπηρεσιών εξαρτάται πρωτίστως από τις τεχνικές εξελίξεις αλλά επίσης και από τη διαμόρφωση του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Επιτροπής Δικαίου Πληροφορικής για τα έτη 2019-2021

Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Επιτροπής Δικαίου Πληροφορικής για τα έτη 2019-2021 που καταλαμβάνει την ακόλουθη θεματολογία: τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων (κυρίως αναφορικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την πρόταση για τον Κανονισμό e-Privacy), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Justice, την κυβερνοασφάλεια, συνεργασία με το Surveillance Working Group του CCBE, το μέλλον των νομικών υπηρεσιών και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στο δικηγορικό επάγγελμα, το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), τον εκσυγχρονισμό της ταυτότητας μέλους του CCBE, τον Κανονισμό για την ψηφιακή υπογραφή και ταυτοποίηση, την επίβλεψη της εφαρμογής της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, τη συνεργασία με τον Τομέα Δικαίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Αμερικάνικου Δικηγορικού Συλλόγου.

Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία

Ελένη Κατσαρή, μέλος Επιτροπής ΙΤ LAW της CCBE

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυναμική να επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο παροχής των νομικών υπηρεσιών.Source/ Author:dsa.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom