Ενημέρωση για τους δικαστηριακούς δικηγόρους (barristers) στη Διεθνή Νομική Αγορά Ειδησεογραφία:

January 16, 2019: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Ενημέρωση για τους δικαστηριακούς δικηγόρους (barristers) στη Διεθνή Νομική Αγορά

Οι δικαστηριακοί δικηγόροι (Barristers) στη διεθνή νομική αγορά

Εισαγωγή

Οι δικαστηριακοί δικηγόροι στην Αγγλία και την Ουαλία παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξειδικευμένης δικηγορίας και νομικής συμβουλευτικής σε μια διαρκώς παγκοσμιοποιούμενη νομική αγορά. Δικηγόροι και πελάτες από άλλες δικαιοδοσίες δύνανται να τους συμβουλεύονται απευθείας δίχως τη μεσολάβηση δικηγορικών εταιριών. Οι αυτοαπασχολούμενοι δικαστηριακοί δικηγόροι έχουν μειωμένα έξοδα και για το λόγο αυτό παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος

Ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από 16.000 αυτοαπασχολούμενους και έμμισθους δικαστηριακούς δικηγόρους στην Αγγλία και την Ουαλία, προάγει:

Την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξειδικευμένης δικηγορίας και συμβουλευτικής

Τη δίκαιη και καθολική πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Υψηλότατα επίπεδα ηθικής, ισότητας και εξειδίκευσης στον επαγγελματικό χώρο

Την ανάπτυξη ευκαιριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τους δικηγόρους

Σχετικά με τους barristers

Οι δικαστηριακοί δικηγόροι είναι συνήγοροι ειδικά εκπαιδευμένοι στην προφορική υποστήριξη των υποθέσεων ενώπιων δικαστηρίων, διαιτητών και άλλων δικαστικών σχηματισμών. Συχνά συμβουλεύουν ή εμφανίζονται ως συνήγοροι σε διεθνείς διαφορές είτε ως εξειδικευμένοι νόμιμοι εκπρόσωποι πελατών είτε ως οιονεί δικαστικοί - ενεργώντας ως διαιτητές και δικαστές (adjudicators) - είτε ως διαμεσολαβητές. Επίσης, παρέχουν νομικές συμβουλές σε εταιρικά θέματα.

Aν και οι περισσότεροι δικηγόροι εργάζονται μεμονωμένα και ως αυτοαπασχολούμενοι, συχνά ενώνονται με άλλους δικηγόρους σε κοινές εγκαταστάσεις δημιουργώντας τα επονομαζόμενα Chambers, τα οποία συνήθως εξειδικεύονται σε έναν ή περισσότερους τομείς του δικαίου. Διατηρούν ωστόσο πλήρη ανεξαρτησία μεταξύ τους, καθώς δεν μοιράζονται τα έσοδα.

Στην Αγγλία και την Ουαλία σήμερα ο αριθμός των Chambers ανέρχεται στα 399 και των εν ενεργεία δικαστηριακών δικηγόρων σε 16.000.

Όλοι οι δικαστηριακοί δικηγόροι έχουν δικαίωμα παράστασης σε όλα τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας και ορισμένοι έχουν δικαίωμα παράστασης και σε αλλοδαπά δικαστήρια, κυρίως σε χώρες με κοινή δικαιοδοσία, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.

Είναι ευέλικτοι στις εργασιακές τους μεθόδους. Συχνά δουλεύουν ως μέρος μιας ομάδας με τους πελάτες τους και άλλους νομικούς συμβούλους, της οποίας πολλές φορές ηγούνται. Κάποιες άλλες φορές οι δικαστηριακοί δικηγόροι παρέχουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη συμβουλή και συνδρομή.

Από τους περίπου 13.000 αυτοαπασχολούμενους δικαστηριακούς δικηγόρους στην Αγγλία και την Ουαλία μόνο 1.600 έχουν αποκτήσει τον τίτλο του Queen’s Counsel (QCs). Ο διακριτικός αυτός τίτλος αποκτάται μέσα από μια δύσκολη αλλά και διαφανή διαδικασία επιλογής.

Οι δικαστηριακοί δικηγόροι παρέχουν κυρίως υπηρεσίες:

Ειδικού συνηγόρου

Είναι οι δικηγόροι με τη μεγαλύτερη δικαστηριακή εμπειρία στην υποστήριξη μιας υπόθεσης και την εξέταση μαρτύρων και ως εκ τούτου είναι σε θέση να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους πελάτες τους σε περιπτώσεις διεθνούς αντιδικίας και διαιτησίας. Επιπλέον, συντάσσουν δικόγραφα και συνδράμουν στην προετοιμασία των μαρτυρικών καταθέσεων και άλλων αποδείξεων. Υποδεικνύουν τους κατάλληλους πραγματογνώμονες, ενώ οι ίδιοι καταθέτουν επίσης ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων ως ειδικοί σε θέματα του δικαίου της Αγγλίας και της Ουαλίας. 

Oι πελάτες από το διεθνές περιβάλλον διαπιστώνουν συχνά ότι η άμεση προσέγγιση ενός δικαστηριακού δικηγόρου, όταν διαφαίνεται η προοπτική διαφοράς, εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και δαπάνες. Και τούτο διότι οι δικαστηριακοί δικηγόροι μπορούν συχνά να συμβουλεύουν πιο γρήγορα και με ακρίβεια επί των στρατηγικών επιλογών, των πιθανοτήτων επιτυχίας και των απαιτούμενων αποδείξεων. Είναι επίσης σε θέση να συστήσουν την κατάλληλη δικηγορική εταιρία σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη σε δικαστική ή διαιτητική διαδικασία.

Συμβουλευτικής δικηγορίας

Οι δικαστηριακοί δικηγόροι συμβουλεύουν συχνά επί νομικών ζητημάτων καταλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών, εταιρικών και εμπορικών υποθέσεων. Λόγω της δικαστηριακής τους εμπειρίας, είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς είναι πιθανόν να προσεγγίσει μία υπόθεση ένα δικαστήριο ή μια διαιτητική ομάδα και μπορούν να εφαρμόσουν αυτήν την εμπειρία και τη γνώση σε θέματα, όπως στη διάρθρωση των εταιρειών, στη σύνταξη συμβάσεων κ.ο.κ.

Ειδικού διαιτητή και διαμεσολαβητή

Οι δικαστηριακοί δικηγόροι συμμετέχουν είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι είτε ως διαιτητές σε διαιτησίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα σημαντικά διαιτητικά κέντρα στον κόσμο. Σε αυτά τα πλαίσια συνεργάζονται με τους τοπικούς δικηγόρους σε διαφορές που δε διέπονται από το αγγλικό δίκαιο λόγων των στρατηγικών και υπερασπιστικών δεξιοτήτων τους. Η εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) έχει επίσης οδηγήσει στο διορισμό τους ως διαμεσολαβητών καθώς και σε συμβούλια επίλυσης διαφορών.

Πραγματογνώμονα ειδικού στη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας

Οι δικαστηριακοί δικηγόροι μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας για τα υπερπόντια δικαστήρια και τις διαδικασίες διαιτησίας. Aυτή η εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε τομέα του δικαίου, όπως σε συμβατικές διαφορές, σε διαζύγιο, στην καταπολέμηση της διαφθοράς κ.α.

Αγγλικό δίκαιο – Εξειδικευμένοι δικαστές - Δικαστηριακή υποδομή

Το Αγγλικό δίκαιο επιλέγεται συχνά για την επίλυση διαφορών από διεθνείς συμβάσεις παρά το γεγονός ότι το εν θέματι αντικείμενο και τα συμβαλλόμενα μέρη δε σχετίζονται με την αγγλική δικαιοδοσία.

Η δημοτικότητα του Λονδίνου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι περίπου το 80% των υποθέσεων στο Εμπορικό Δικαστήριο αφορά σε τουλάχιστον ένα διάδικο μέρος από το εξωτερικό, ενώ περίπου το 50% των περιπτώσεων δεν έχουν κανένα συνδετικό δεσμό με την Αγγλία και την Ουαλία, πέρα από την επιλογή των μερών να υπαχθούν για την επίλυση των διαφορών τους σε αυτή τη δικαιοδοσία.

Το αγγλικό και ουαλλικό δίκαιο είναι ένα πολύ ανεπτυγμένο νομικό σύστημα που υπερέχει σε ασφάλεια δικαίου. Οι απαντήσεις στα ειδικά νομικά ζητήματα που ανακύπτουν βρίσκονται με ασφάλεια σε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και την εμπεριέχουσα σε αυτές αιτιολογική σκέψη.

Άμεση συνεργασία με τον κατάλληλο δικαστηριακό δικηγόρο

Οι δικηγορικές εταιρίες στο εξωτερικό και οι νομικοί σύμβουλοι μπορούν να συμβουλευθούν τους δικαστηριακούς δικηγόρους που ειδικεύονται στον τομέα δικαίου που τους ενδιαφέρει εύκολα και άμεσα, χωρίς την παρέμβαση αγγλικής δικηγορικής εταιρείας εξοικονομώντας χρόνο και περαιτέρω κόστος.

Αναλυτική πληροφόρηση για την εξεύρεση και ανάθεση υπόθεσης σε Άγγλο δικαστηριακό δικηγόρο παρέχεται στις παρακάτω ιστοσελίδες του δικηγορικού συλλόγου: https://www.barcouncil.org.uk/using-a-barrister/how-to-instruct-a-barrister/ και www.barcouncil.org.uk/supporting-the-bar/barco.

Επίσης, η λίστα του Δικηγορικού Συλλόγου με τους Διαμεσολαβητές είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://www.barcouncil.org.uk/using-a-barrister/find-a-barrister/.

Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος στην ακόλουθη ιστοσελίδα εστιάζει και προάγει τη διεθνή εξωστρέφεια των δικαστηριακών δικηγόρων: https://www.barcouncil.org.uk/supporting-the-bar/international/international-communications/.

Αριθμοί με ενδιαφέρον:

Στην Αγγλία υπάρχουν 399 Chambers                                     

1,600 μέλη του Συλλόγου αυτή τη στιγμή λαμβάνουν εντολή από το εξωτερικό

11% αύξηση στην παροχή νομικών υπηρεσιών στο εξωτερικό αγγίζοντας το ποσό ρεκόρ των £3.6 δις (2014)

40% των παγκοσμίων υποθέσεων διέπεται από το αγγλικό δίκαιο

27% από τις 320 νομικές δικαιοδοσίες εφαρμόζουν το αγγλικό εθιμικό δίκαιο (English common law)

18% χαμηλότερο είναι το κόστος διαιτησίας στην Αγγλία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

80% των υποθέσεων στο Εμπορικό Δικαστήριο αφορά σε τουλάχιστον ένα διάδικο  μέρος από το εξωτερικό

50% των ανωτέρω υποθέσεων δεν έχουν κανένα συνδετικό δεσμό με την Αγγλία και την Ουαλία

Από τους περίπου 13.000 αυτοαπασχολούμενους δικαστηριακούς δικηγόρους στην Αγγλία και την Ουαλία μόνο 1.600 έχουν αποκτήσει τον τίτλο του Queen’s Counsel (QCs). Ο διακριτικός αυτός τίτλος αποκτάται μέσα από μια δύσκολη αλλά και διαφανή διαδικασία επιλογής.


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more