ΕνΔΕ: Αποτελέσματα της Γ.Σ. της 15ης Δεκεμβρίου 2018

December 17, 2018: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

ΕνΔΕ: Αποτελέσματα της Γ.Σ. της 15ης Δεκεμβρίου 2018

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου 2018. 

Ακολουθεί το κείμενο:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε της 15ης Δεκεμβρίου 2018.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 15ης Δεκεμβρίου 2018 τέθηκαν σε ψηφοφορία προτάσεις που κατέθεσαν τα πολιτικά κόμματα κατά την διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης κατά το σκέλος που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 438 μέλη μας και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 436. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

-Για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης:

Η πρόταση για «στάδιο προεπιλογής με μυστική ψηφοφορία από το Δικαστικό Σώμα και τελική επιλογή από τη Βουλή με απόλυτη πλειοψηφία» συγκέντρωσε 184 ψήφους (43,7%).

Η πρόταση για «αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης προς την κατεύθυνση να μην υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Ειδικότερα, επιλογή από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ή τον ΠτΔ, προεπιλογή από εκλεκτορικό σώμα Δικαστών ή Ολομέλεια Ανωτάτου Δικαστηρίου», συγκέντρωσε 237 ψήφους (56,3%).

Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από       

 •ΔΣ  (67 ψήφοι)                   

• ΓΣ (137 ψήφοι)

-Για  τα όρια συνταξιοδότησης:

Η πρόταση «Καμία αλλαγή στα υφιστάμενα όρια» συγκέντρωσε 284 ψήφους (70,1%).

Η πρόταση «Αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης  προς την κατεύθυνση, οι δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς , να αποχωρούν από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς, να αποχωρούν από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους, δικαιούμενοι τις ανώτατες συντάξιμες αποδοχές ως νόμος ορίζει. Κατ΄εξαίρεση και μόνον όσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν μέχρι δύο και τρία επιπλέον έτη αντίστοιχα στην υπηρεσία, η δε οργανική τους θέση σε αυτήν την περίπτωση λογίζεται ως κενή προς πλήρωση», συγκέντρωσε 121 ψήφους (29,9%)

Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από     •ΔΣ      (35 ψήφοι)                    • ΓΣ (82 ψήφοι)

-Για την απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων δικαστικών σε άλλες θέσεις επί 2ετία μετά την αποχώρησή τους από το Σώμα:

Η πρόταση «Καμία πολιτική θέση, καμία δημόσια θέση, ούτε και σε Ανεξάρτητες Αρχές» συγκέντρωσε 237 ψήφους (55%).

Η πρόταση «Αλλαγή του άρθρου  89 με την κατεύθυνση απαγόρευσης συμμετοχής Δικαστικών Λειτουργών υπό προϋποθέσεις» συγκέντρωσε 127 ψήφους (29,5%) :

1) σε πολιτικές θέσεις καθώς και σε Ανεξάρτητες Αρχές (23 ψήφους)

2) σε θέση έμμεσου οργάνου του Κράτους αμειβόμενη αμέσως ή εμμέσως από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις Ανεξάρτητες Αρχές που προβλέπονται από το Σύνταγμα (36 ψήφους)

Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από     • ΔΣ  (28 ψήφους)                          • ΓΣ (58 ψήφους)

Η πρόταση «Να μην ρυθμιστεί από το Σύνταγμα. Αποτελεί ζήτημα του κοινού νομοθέτη» συγκέντρωσε 66 ψήφους (15,5%).

-Για το άρθρο 93 παρ. 3 Σ. που ορίζει ότι κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη:

Η πρόταση να διατηρηθεί η διάταξη ως έχει, συγκέντρωσε 224 ψήφους (51,3%)

Η πρόταση «Δε συμφωνώ με την διατήρηση της διάταξης ως έχει. Να προστεθεί στο τέλος η φράση :  «ως νόμος ορίζει. Η χρήση νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων κατά την εκτέλεση του δικαιοδοτικού έργου είναι δυνατή, εφόσον δεν προσκρούει στην έννοια της δίκαιης δίκης» συγκέντρωσε 212 ψήφους (48,6%).

-Για το επιτρεπτό της απεργίας και στους δικαστικούς λειτουργούς

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 27 ψήφους (6,30%).

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 173 ψήφους (40,1%)

Η πρόταση για εισαγωγή διάταξης «Η διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων ως μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας των δικαστικών λειτουργών δεν συνιστά απεργία» συγκέντρωσε 231 ψήφους (53,6%)

-Για την κατάργηση του Μισθοδικείου και την ανάθεση αρμοδιότητας στο Α.Ε.Δ.

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 274 ψήφους (63,9%)

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 155 ψήφους (36,1%).

-Για την κατάργηση του διάχυτου συνταγματικού ελέγχου των νόμων

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 55 ψήφους (12,8%)

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 375 ψήφους (87,2%)

-Για τις ρυθμίσεις που αφορούν την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, την εισαγωγή ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την κατά προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων και την εκδίκαση εφέσεων μόνο από πολυμελή δικαστήρια

Η πρόταση «Δεν αποτελούν θέματα συνταγματικής αναθεώρησης. Να ρυθμιστούν από τον κοινό νομοθέτη» συγκέντρωσε 396 ψήφους (92,7%)

Η πρόταση «Απαιτούν συνταγματική ρύθμιση» συγκέντρωσε 31 ψήφους (7,3%).

-Για την έκφραση γνώμης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους ενώπιον του Α.Δ.Σ. για την υπηρεσιακή κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 21 ψήφους (4,90%)

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 413 ψήφους (95,1%).

-Για την κατάργηση της παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές και στα πειθαρχικά των Δικαστών

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 407 ψήφους (93,5%).

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 28 ψήφους (6,5%).

-Για την κατάργηση της στρατιωτικής δικαιοσύνης

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 152 ψήφους (35,8%).

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 272 ψήφους (64,2%).

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υιοθετεί τις ακόλουθες θέσεις ως προς την Συνταγματική Αναθεώρηση:

-Για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης  

Να γίνει αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης προς την κατεύθυνση να μην υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Ειδικότερα, επιλογή από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ή τον ΠτΔ, προεπιλογή από εκλεκτορικό σώμα. Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από την Γενική της Συνέλευση.

-Για τα όρια συνταξιοδότησης: Να μη γίνει καμία αλλαγή στα υφιστάμενα όρια.

-Για την απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων δικαστικών σε άλλες θέσεις επί 2ετία μετά την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα: Να μην καταλαμβάνουν καμία πολιτική ή δημόσια θέση, ούτε θέση σε Ανεξάρτητες Αρχές.

-Για την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων: Να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 93 παρ. 3 ως έχει.

-Για το επιτρεπτό της απεργίας στους δικαστικούς λειτουργούς: Να εισαχθεί διάταξη στο άρθρο 23 παρ. 2 που να ορίζει «Η διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων ως μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας των δικαστικών λειτουργών δεν συνιστά απεργία».

-Για την κατάργηση του Μισθοδικείου: Να καταργηθεί και να ανατεθεί η αρμοδιότητα στο Α.Ε.Δ.

-Για την κατάργηση του διάχυτου Συνταγματικού ελέγχου των νόμων: Δεν συμφωνούμε

-Για τις διατάξεις για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, την εισαγωγή ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την κατά προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων και την εκδίκαση εφέσεων από πολυμελή Δικαστήρια: Δεν αποτελούν θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης και πρέπει να ρυθμιστούν από τον κοινό νομοθέτη.

-Για την έκφραση γνώμης από τους δικηγορικούς συλλόγους ενώπιον του Α.Δ.Σ. για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών: Δεν συμφωνούμε

-Για την κατάργηση της παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές και στα πειθαρχικά των δικαστικών λειτουργών: Συμφωνούμε

-Για την κατάργηση της στρατιωτικής δικαιοσύνης: Δεν συμφωνούμε.

Για την έκφραση γνώμης από τους δικηγορικούς συλλόγους ενώπιον του Α.Δ.Σ. για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών: Δεν συμφωνούμεSource/ Author:ende.gr - διαβάστε περισσότερα εδώ.

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom