ΔΣΑ: Ενημέρωση από τον Νομικό Συνεργάτη της CCBE για το e-curia

December 10, 2018: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

ΔΣΑ: Ενημέρωση από τον Νομικό Συνεργάτη της CCBE για το e-curia

Ενημέρωση από τον Peter Mc Name Νομικό Συνεργάτη της CCBE για το e-curia

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως επισημάνθηκε χθες κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, το e-Curia είναι μια εφαρμογή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προορίζεται για δικηγόρους και αντιπροσώπους των κρατών-μελών και των θεσμικών οργάνων, οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει (η εφαρμογή αυτή) την ανταλλαγή με ηλεκτρονικά μέσα διαδικτυακών εγγράφων με μητρώα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2018, η εφαρμογή e-Curia (η οποία ήταν προαιρετική) θα καταστεί το μοναδικό μέσο ανταλλαγής νομικών εγγράφων μεταξύ των εκπροσώπων των μερών και του Γενικού Δικαστηρίου. Η Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου έρχεται σε επαφή μαζί μας για να μας ζητήσει να ενημερώσουμε τα μέλη μας και να τους ζητήσουμε να βοηθήσουν στην διάδοση της είδησης. Αυτό είναι σημαντικό καθώς εάν ένας εκπρόσωπος ενός μέρους δεν έχει ακόμα πρόσβαση στην εφαρμογή e-Curia θα χρειαστεί να ζητήσει την έναρξη ενός τέτοιου λογαριασμού και αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα (το Δικαστήριο θα αναλάβει επίσης ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για να ενθαρρύνει τους δικηγόρους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα τέτοιο λογαριασμό, να προβούν γρήγορα στη δημιουργία του).

Συνεπώς, οι αντιπροσωπίες καλούνται να γνωστοποιήσουν τα ακόλουθα:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  Από την 1η Δεκεμβρίου 2018, η εφαρμογή e-Curia του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστεί υποχρεωτική για την ανταλλαγή νομικών εγγράφων μεταξύ των εκπροσώπων των μερών και του Γενικού Δικαστηρίου.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2018, η εφαρμογή e-Curia του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία μέχρι πρότινος ήταν προαιρετική) θα καταστεί το μοναδικό μέσο ανταλλαγής νομικών εγγράφων μεταξύ των εκπροσώπων των μερών και του Γενικού Δικαστηρίου.

Η εφαρμογή e-Curia επιτρέπει την ανταλλαγή διαδικαστικών εγγράφων με τα μητρώα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. Οι χρήστες μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να συμβουλεύονται το ιστορικό των εγγράφων που τους έχουν κοινοποιηθεί και το ιστορικό των εγγράφων που οι ίδιοι έχουν υποβάλλει. Μία φόρμα αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να ταξινομούν τα έγγραφα που τους έχουν επιδοθεί αλλά και αυτά που έχουν καταθέσει. Ένας εκπρόσωπος ενός μέρους που δεν έχει ακόμα πρόσβαση στην εφαρμογή e-Curia θα χρειαστεί να ζητήσει έναρξη ενός τέτοιου λογαριασμού για την ανταλλαγή νομικών εγγράφων με το Γενικό Δικαστήριο και αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα.

Όλες οι πληροφορίες για την εφαρμογή e-Curia μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/en, στον οποίο πλέον περιλαμβάνεται μια νέα σελίδα αφιερωμένη στην εφαρμογή e-Curia (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο πλήρες και πλήρως ενημερωμένο Εγχειρίδιο Χρήσης e-Curia).

Η CCBE θα ενημερώσει επίσης τον Οδηγό Χρήσης της εφαρμογής e-Curia, ο οποίος, όταν ενημερωθεί, θα είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της CCBE.

Με βάση τα σχόλια των δικηγόρων, η CCBE αντιλαμβάνεται ότι οι χρήστες είναι πολύ ευχαριστημένοι με την εφαρμογή e-Curia.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης

Το Ίδρυμα

Από την ίδρυση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1952, η αποστολή του ήταν να διασφαλίσει ότι «τηρείται ο νόμος» κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

-Εξετάζει τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Εξασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, και

-Ερμηνεύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν αιτήσεως των εθνικών δικαστηρίων

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αποτελεί τη δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών-μελών εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, αποτελείται από δυο δικαστήρια : το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο (το οποίο ιδρύθηκε το 1988). Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συστάθηκε το 2004, έπαυσε να λειτουργεί την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μετά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητάς του στο Γενικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δικαστικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς κάθε κράτος-μέλος έχει τη δική του γλώσσα και ένα συγκεκριμένο νομικό σύστημα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πολύγλωσσο ίδρυμα. Οι γλωσσικές ρυθμίσεις δεν έχουν καμία ισοδυναμία με κανένα άλλο δικαστήριο στον κόσμο, δεδομένου ότι κάθε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελεί γλώσσα μιας υπόθεσης. Το Δικαστήριο οφείλει να τηρεί πλήρως την αρχή της πολυγλωσσίας λόγω της ανάγκης επικοινωνίας με τους διαδίκους στη γλώσσα του κατά τις διαδικαστικές πράξεις και της διασφάλισης της διάδοσης της νομολογίας σε όλα τα κράτη-μέλη.

Παναγιώτα Πανουργιά μέλος επιτροπής Social Responsibility της CCBE

Από την 1η Δεκεμβρίου 2018, η εφαρμογή e-Curia του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία μέχρι πρότινος ήταν προαιρετική) θα καταστεί το μοναδικό μέσο ανταλλαγής νομικών εγγράφων μεταξύ των εκπροσώπων των μερών και του Γενικού Δικαστηρίου.Source/ Author:Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom