Αυτοδίκαιη παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

February 05, 2018: Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Νομικών Φορέων

ethemis


ethemis

Αυτοδίκαιη παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 5.2.2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης για την επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού, προς τον Υπουργό Μεταναστατευτικής Πολιτικής Ιωάννη Μουζάλα με αίτημα την άμεση έκδοση εγκυκλίου για την αυτοδίκαιη παράταση των εν ισχύ  αδειών διαμονής, λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τις καθυστερήσεις στον ορισμό ραντεβού προς ανανέωση αδειών διαμονής, πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από το Υπουργείο και το Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης & Ιθαγένειας τίθεται εκ νέου σε λειτουργία από σήμερα Δευτέρα, 05-02-2018.

Συγκεκριμένα, η 1361/2018 εγκύκλιος ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προωθεί στη Βουλή  νομοθετική ρύθμιση, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.4251/2014, καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2018. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης».
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, οι φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους και τους φορείς που εποπτεύουν, προκειμένου να συναλλάσσονται με τους πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παραπάνω διάταξης και να προβαίνουν στις οφειλόμενες ενέργειες. Με τη ρύθμιση αυτή, οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες διαμονής που λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 θεωρούνται νομίμως διαμένοντες αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα τους επέτρεπε η άδεια διαμονής τους, καθώς η λήξασα άδεια διαμονής τους θεωρείται αυτοδικαίως παραταθείσα. Εντούτοις είναι δυνατή η ταχύτερη υποδοχή αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής και η έκδοση της άδειας διαμονής όταν τούτο είναι δυνατό, καθώς και στις περιπτώσεις που προκύπτει σοβαρός λόγος για την εν λόγω επίσπευση.
Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνουμε ότι οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών θεωρούνται νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και κατά το συγκεκριμένο διάστημα  δεν θα πρέπει να  εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής, εξαιτίας της λήξης της άδειας διαμονής. Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται αν υφίστανται άλλοι λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την έκδοση απόφασης επιστροφής.
Επίσης, πολίτες τρίτων χωρών που εισήλθαν στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου ή με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου, με την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/14 είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής και δεν κατέθεσαν λόγω του γεγονότος ότι το σύστημα ήταν εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να δέχεστε την υποβολή αίτησης το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία επαναλειτουργίας του συστήματος ενόψει της συνδρομής λόγων ανωτέρω βίας οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες διαμονής που λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 θεωρούνται νομίμως διαμένοντες αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα τους επέτρεπε η άδεια διαμονής τους, καθώς η λήξασα άδεια διαμονής τους θεωρείται αυτοδικαίως παραταθείσα. Οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών θεωρούνται νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και κατά το συγκεκριμένο διάστημα  δεν θα πρέπει να  εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής, εξαιτίας της λήξης της άδειας διαμονής.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1361/2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταναστατευτικής Πολιτικής είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://immigration.gov.gr/article-details/-/journal_content/56_INSTANCE_…

Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενηςSource/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom