Αυτεπάγγελτη επεξεργασία σφαλμάτων σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου στις κτηματολογικές εγγραφές

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ April 01, 2024: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Αυτεπάγγελτη επεξεργασία σφαλμάτων σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου στις κτηματολογικές εγγραφές

Ύστερα από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ειδικότερα την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου:

α) για τις εγγραπτέες πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι και διακινούν οι ίδιοι, οι Δικηγόροι και φυσικά και νομικά πρόσωπα συμβολαιογραφικές πράξεις καθώς και εκείνες που συντάσσουν και διακινούν οι Δικηγόροι σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα στην Περιφέρεια Αττικής (ΔΣ 273/13/28.2.2024, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 274/23/07.03.2024 όμοια απόφαση, Β΄1524, 1586),

β) για τις εγγραπτέες πράξεις που συντάσσουν και διακινούν κατά την κείμενη νομοθεσία οι Δικαστικοί Επιμελητές σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα της χώρας (ΔΣ 275/2/11.03.2024, Β΄ 1660) και

γ) για το σύνολο των εργασιών έκδοσης και χορήγησης πιστοποιητικών από όλα τα συστήματα δημοσιότητας (ΔΣ 110/5/1.10.2020 Β΄ 4584, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με όμοιες αποφάσεις, για τα βιβλία του ΣΜΥ & τα κτηματολογικά βιβλία) και λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 για την αυτεπάγγελτη διόρθωση από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου σφαλμάτων που αφορούν σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου, προς αποφυγή άσκοπου διοικητικού κόστους και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών συναλλαγών, σε εναρμόνιση με το πλαίσιο των ήδη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την προοδευτική επέκτασή τους, στο εξής, σε όσες περιπτώσεις κατά την εκτέλεση αιτούμενης συναλλαγής (ηλεκτρονικής ή διά ζώσης, όταν επιτρέπεται), διαπιστώνεται αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων του προσώπου (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας κλπ) που αναγράφονται στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη και σε εκείνα που περιέχονται στη βάση δεδομένων του Συστήματος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ), η ταυτοποίηση και η περαιτέρω επικαιροποίηση και αντικατάσταση των στοιχείων συντελείται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης διόρθωσης σφάλματος από το συναλλασσόμενο.

Η υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των στοιχείων του προσώπου όπως αντλούνται μέσω της βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣ που τελεί σε διασύνδεση με την εφαρμογή ταμείου της υπηρεσίας, δημιουργεί νέα εκδοχή του προσώπου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Αυτεπάγγελτη επεξεργασία σφαλμάτων σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου στις κτηματολογικές εγγραφέςSource/ Author:dsa.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom