Το Ευρ. Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πράσινη μετάβαση είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς

June 17, 2022: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Το Ευρ. Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πράσινη μετάβαση είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σύσταση για τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Τα κράτη μέλη καλούνται να εγκρίνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των εργασιακών και κοινωνικών πτυχών των πολιτικών για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον.

Η σύσταση ενθαρρύνει ορισμένες δράσεις για τη στήριξη των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα τονώνοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αγορές για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Δίνει επίσης έμφαση στα μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις εργασιακές και κοινωνικές πτυχές της πράσινης μετάβασης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των σχετικών εθνικών στρατηγικών.

Άλλες προτάσεις επικεντρώνονται στη δικαιοσύνη των συστημάτων φορολογίας-παροχών και κοινωνικής προστασίας και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές βασικές υπηρεσίες και στέγαση για τα άτομα και τα νοικοκυριά που επηρεάζονται περισσότερο από την πράσινη μετάβαση.

Αντίκτυπος της Πράσινης Συμφωνίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πράσινη μετάβαση θα μπορούσε, εάν εφαρμοστεί σωστά, να δημιουργήσει συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο πρόσθετες ποιοτικές θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2030 και 2 εκατομμύρια έως το 2050, σε τομείς όπως οι κατασκευές, οι ΤΠΕ ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, σε ένα απαισιόδοξο σενάριο, ο αντίκτυπος της πράσινης μετάβασης θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και μείωση του ΑΕΠ. Οι επιπτώσεις θα ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα, το επάγγελμα, την περιφέρεια και τη χώρα. Αναμένονται για παράδειγμα απώλειες θέσεων εργασίας σε ορισμένες εξορυκτικές δραστηριότητες ή στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, καθώς και σε τμήματα του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αντιθέτως, αναμένεται να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε δραστηριότητες συγκράτησης της κυκλικής αξίας (π.χ. επισκευές), καθώς και στις βιώσιμες μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας.

Η μετάβαση θα έχει επίσης αντίκτυπο στο κόστος της ενέργειας και των μεταφορών, ιδίως λόγω της εσωτερίκευσης του κόστους των εκπομπών κατά τη διαμόρφωση των τιμών ή του κόστους προσαρμογής σε εναλλακτικές λύσεις υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερων εκπομπών.

Η παρούσα σύσταση παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον μετριασμό ορισμένων από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία συνίσταται σε ένα σύνολο πρωτοβουλιών πολιτικής για να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, τονίζει ότι η μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους και ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη όσων θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η μετάβαση θα έχει επίσης αντίκτυπο στο κόστος της ενέργειας και των μεταφορών, ιδίως λόγω της εσωτερίκευσης του κόστους των εκπομπών κατά τη διαμόρφωση των τιμών ή του κόστους προσαρμογής σε εναλλακτικές λύσεις υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερων εκπομπών.Source/ Author:consilium.europa.eu
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom