Μπαταρίες: νέους, φιλόδοξους κανόνες περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας ζητά το ΕΚ

March 11, 2022: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Μπαταρίες: νέους, φιλόδοξους κανόνες περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας ζητά το ΕΚ

  • Οι μπαταρίες πρέπει να είναι πιο βιώσιμες και να αντικαθίστανται ευκολότερα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κινητών τηλεφώνων

  • Πρότυπα επιμέλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας

  • Πιο φιλόδοξοι στόχοι στη διαχείριση της απόρριψής τους

Το ΕΚ είναι έτοιμο να διαπραγματευθεί με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή των νέων κανόνων που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, από τον σχεδιασμό έως την απόρριψή τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι μπαταρίες στη μετάβαση προς μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Το σχέδιο νομοθεσίας εγκρίθηκε την Πέμπτη με 584 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 40 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν αυστηρότερες προδιαγραφές για τη βιωσιμότητα, τις επιδόσεις και τη σήμανση των μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μιας νέας κατηγορίας «μπαταριών για τα ελαφρά μέσα μεταφοράς», όπως τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, καθώς και κανόνες για την επισήμανση του αποτυπώματος άνθρακα κάθε μπαταρίας. Έως το 2024, οι φορητές μπαταρίες συσκευών, όπως οι μπαταρίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων και οι μπαταρίες ελαφρών μέσων μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε καταναλωτές και ανεξάρτητοι επαγγελματίες να μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να τις αφαιρούν οι ίδιοι, συμπληρώνουν οι ευρωβουλευτές.

Επιπρόσθετα, η βιομηχανία των μπαταριών θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η αλυσίδα αξίας των μπαταριών συμμορφώνεται πλήρως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιμέλειας, αντιμετωπίζοντας έτσι τους κινδύνους σχετικά με την προμήθεια, την επεξεργασία και την εμπορία πρώτων υλών, οι οποίες συχνά συγκεντρώνονται σε μία ή λίγες χώρες.

Στην έκθεση καθορίζονται επίσης επίσης ελάχιστα επίπεδα ανάκτησης κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου και νικελίου από απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση σε νέες μπαταρίες, καθώς και αυστηρότεροι στόχοι συλλογής φορητών μπαταριών.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διατίθενται εδώ (στα αγγλικά).

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Simona Bonafè (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο κανονισμός για τις μπαταρίες θεσπίζει μια ολιστική δέσμη κανόνων που διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από τη φάση του σχεδιασμού έως το τέλος του κύκλου ζωής τους. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση της «κυκλικότητας» των μπαταριών και εισάγει νέα πρότυπα βιωσιμότητας που θα πρέπει να καταστούν σημείο αναφοράς για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά μπαταριών. Οι μπαταρίες αποτελούν τεχνολογία κλειδί για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και για την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και για την προσέλκυση επενδύσεων, οι συννομοθέτες πρέπει να εγκρίνουν γρήγορα σαφείς και φιλόδοξους κανόνες και χρονοδιαγράμματα.»

Σχετικές πληροφορίες

Το Δεκέμβριο του 2020 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τις μπαταρίες και τα απόβλητά τους. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας και στη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των μπαταριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η πρωτοβουλία συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο δράσ

Οι μπαταρίες αποτελούν τεχνολογία κλειδί για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και για την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγέςSource/ Author:ec.europa.eu
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom