Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή δικαιούχων προγραμμάτων ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ January 13, 2022: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή δικαιούχων προγραμμάτων ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους

Πολίτης που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» απευθύνθηκε στον Συνήγορο επειδή το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ. του ζητούσε να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα ώστε να του καταβληθεί η επιχορήγηση. Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις της Πρόσκλησης του Προγράμματος δεν ήταν σαφείς (αναφερόταν ότι οι πληρωμές θα καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας «όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής …ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων»), ενώ ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπαγόταν ο πολίτης επέμενε ότι δεν απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας επειδή συνέτρεχε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εξαίρεση από την γενική υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας προκειμένου για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. επισημαίνοντας τις κρίσιμες εφαρμοστέες διατάξεις, και παράλληλα ζήτησε και την συνδρομή της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Τόνισε, δε, την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, δεδομένου ότι, σε περίπτωση που δεν διευκρινίζονταν τα ανωτέρω, η αδυναμία των δικαιούχων να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα δημιουργούσε κίνδυνο απένταξής τους από το Πρόγραμμα. Επιπλέον, συνέστησε να ληφθεί μέριμνα για τη σαφέστερη διατύπωση των σχετικών απαιτήσεων (ανάλογα με την εκάστοτε ειδική περίπτωση) στις Δημόσιες Προσκλήσεις μελλοντικών Προγραμμάτων ή/και στις σχετικές οδηγίες προς τα κατά τόπους Γραφεία Απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρόμοια ζητήματα παρερμηνειών, καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους, και διενέξεων μεταξύ των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων (Γραφείων Απασχόλησης Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.Ο.Υ.).

Τελικά, ο Ο.Α.Ε.Δ., με το με αρ. πρωτ. 132101/29.11.2021 έγγραφό του, διευκρίνισε προς τα κατά τόπους Κ.Π.Α.2 ότι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών «που υλοποιεί ο Οργανισμός από εθνικούς πόρους δεν υποχρεούνται σε προσκόμιση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για την καταβολή της ενίσχυσης»

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. επισημαίνοντας τις κρίσιμες εφαρμοστέες διατάξεις, και παράλληλα ζήτησε και την συνδρομή της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεωνSource/ Author:synigoros.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom