EK: Νέοι κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών

December 10, 2021: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

EK: Νέοι κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη βελτίωση των ευρωπαϊκών κανόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Η επιτροπή εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών ψήφισε, στις 9 Δεκεμβρίου, έκθεση για την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών. Η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας και διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ είναι βιώσιμα και ασφαλή. Η έκθεση αναμένεται να ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ιανουαρίου 2022.

Γιατί πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες ;

Η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών υιοθετήθηκε το 2009 με σκοπό να καθορίσει τις προϋποθέσεις ασφαλείας αναφορικά με γενικούς και συγκεκριμένους κινδύνους που μπορούν να παρουσιάσουν παιχνίδια για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών (κινδύνους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις χημικές, μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των παιχνιδιών, καθώς και με την ευφλεκτότητα, την υγιεινή και τη ραδιενέργεια). Στην οδηγία ορίζονται οι προϋποθέσεις για τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς παιχνιδιών που πωλούνται στην ΕΕ καθώς και η εποπτεία των εθνικών αγορών ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διάθεση παιχνιδιών που δεν θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο.

Πάνω από 10 χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας, η Επιτροπή διατύπωσε το 2020 έκθεση αξιολόγησης που καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, ιδίως στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων. Η έκθεση της ειδικής επιτροπής κρίνει την αναθεώρηση της οδηγίας ως απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων

“Ως ευάλωτοι καταναλωτές που βρίσκονται σε τρυφερή ηλικία, τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. […] Η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας.” ​​​

Μπράντο Μπενιφέι (S&D, Ιταλία)
Εισηγητής της έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Καλύτερη εποπτεία της αγοράς

H έκθεση ζητά επίσης τη βελτίωση της εποπτείας των εθνικών αγορών για να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κυκλοφορίας μη συμμορφούμενων παιχνιδιών στην αγορά. Προτείνει λοιπόν τον έλεγχο των παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά, την επαλήθευση των εγγράφων τεκμηρίωσης των κατασκευαστών, την απόσυρση των επικίνδυνων παιχνιδιών και την επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την τοποθέτηση τέτοιων προϊόντων στην αγορά.

Επιπλέον, τα διαδικτυακά καταστήματα καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα παιχνίδια που πωλούνται ηλεκτρονικά έχουν συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις ασφαλείας της ΕΕ.

Αυστηρότερες απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ειδικές οριακές τιμές για τις χημικές ουσίες μόνο για τα παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 36 μηνών ή που μπαίνουν στο στόμα τους. Σύμφωνα με τον εισηγητή, τα όρια τιμών για πιθανά επικίνδυνες ουσίες, όπως οι νιτροζαμίνες και οι νιτροζώσιμες που αναφέρονται στην οδηγία, είναι αρκετά υψηλά. Επιπλέον, η οδηγία εξαιρεί ορισμένα απαγορευμένα χημικά που είναι καρκινογόνα, μεταλλαγμένα ή τοξικά.

Η έκθεση ζητά την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων μέσω της θέσπισης αυστηρότερων απαιτήσεων συμμόρφωσης και την ενοποίηση όλων των εφαρμοστέων ορίων για τα παιχνίδια σε μία νομοθετική πράξη. Η νέα οδηγία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη της τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες καταδεικνύουν τη συνεχή ανάδειξη άγνωστων μέχρι πρότινος κινδύνων που σχετίζονται με τα παιχνίδια.

 

Η νέα οδηγία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη της τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες καταδεικνύουν τη συνεχή ανάδειξη άγνωστων μέχρι πρότινος κινδύνων που σχετίζονται με τα παιχνίδια.Source/ Author:europarl.europa.eu
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom