ΑΠ: Προς την Ολομέλεια των ΔΣ: Σχετικά με το ζήτημα της καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ July 20, 2021: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

ΑΠ: Προς την Ολομέλεια των ΔΣ: Σχετικά με το ζήτημα της καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων

ΑΠ: Προς την Ολομέλεια των ΔΣ: Σχετικά με το ζήτημα της καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Προς την Ολομέλεια Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας

Αξιότιμοι δικηγόροι μέλη όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας,

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ της δικαιοσύνης (άρθρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων ν. 4194/2013).

Η Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών σας συλλόγων μου υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 247/1-7-2021 αίτημα κατά πιστή αντιγραφή « παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ανά Δικαστήριο, σε όλη τη χώρα, που αφορούν στον χρόνο καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων, τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση σας από τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων της Χώρας, προκειμένου να έχουμε στη διάθεσή μας επικαιροποιημένα τα σχετικά στοιχεία», του οποίου έλαβα γνώση στις 9/7/2021 (αρ. πρωτ. Αρείου Πάγου 1499/9-7-2021).

Είμαι βέβαιη, με την επιβαλλόμενη επιφύλαξη, πως το ως άνω ανώτατο αντιπροσωπευτικό-συντονιστικό όργανό σας (άρ. 133 παρ. 1, 2 Δικηγορικού Κώδικα), δεν θα υπέβαλε το αίτημα αυτό αν ανέμενε το μήνυμά μου, ενόψει της προαγωγής μου στο βαθμό της Προέδρου τον Αρείου Πάγου.

Και τούτο διότι μ’αυτό (μήνυμα), που δημοσιεύθηκε προσηκόντως στις 2 Ιουλίου 2021, κατέστησα σαφές σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους μου ότι:

1) Η σε σύντομο χρόνο δημοσίευση αποφάσεων και σύνταξη σκεπτικών είναι αυτονόητο αλλά και προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις θεμελιώδες καθήκον του δικαστικού λειτουργού.

2) Η καθυστέρηση στην εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεών τους, που ταλαιπωρεί και πολλές φορές βλάπτει τους ενδιαφερόμενους, συγχρόνως δε προσβάλλει το κύρος της χώρας μας, καθόσον αφορά την απονομή της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης στην επικράτειά της, με άμεσες επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση των προγραμμάτων της εκτελεστικής εξουσίας, επιβάλλεται να αρθεί-εκμηδενισθεί το ταχύτερο δυνατόν. Αυτονόητα όχι εις βάρος της κατά νόμον και ουσία ορθότητας των αποφάσεών τους και της εμπεριστατωμένης αιτιολογίας των σκεπτικών.

Δηλαδή ο σκοπός υποβολής τον εν λόγω αιτήματός σας ταυτίζεται με τον δικό μου, που τον συμμερίζεται μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου.

Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του μεν δικού σας λειτουργήματος διέπεται κυρίως από τις διατάξεις του προαναφερθέντος κώδικα σε συνδυασμό μ’ αυτές τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος (άρθρ. 41 Δ.Κ. σε συνδυασμό με υπ’ αρ. 4/1/1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Α.), του δε δικού μας από τις διατάξεις διαφόρων κωδίκων και κυρίως από τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988, όπως ισχύει).

Σε ουδεμία των διατάξεων αυτών βρίσκει έρεισμα το αίτημα που υποβάλατε.

Ειδικότερα είναι φανερό πως δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 134 τον Κ.Δ. με τίτλους «Σκοποί και αρμοδιότητες δικηγορικών συλλόγων» και «Έργα της Ολομέλειας», αντίστοιχα, με τις οποίες μεταξύ άλλων ορίζεται: (άρθρ. 90) «Στους δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει: α)… στ) Η διατύπωση κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απονομής της δικαιοσύνης», (άρθρ. 134) «Στο έργο της Ολομέλειας εμπίπτουν ιδίως α)….β)Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τον δικαστικού συστήματος».

Θεωρώ δεδομένα τη μεταξύ μας αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό (άρθρ. 34 παρ. 1 Κ.Δ.) που συντελούν στην εξασφάλιση του κύρους της πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης στη Χώρα μας κατ την εκ μέρους όλων όσων είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή μ’ αυτήν, ικανοποίηση για τον τρόπο απονομής της.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,

Μαρία Γεωργίου 

 

 

"Σε ουδεμία των διατάξεων αυτών βρίσκει έρεισμα το αίτημα που υποβάλατε."Source/ Author:areiospagos.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom