Δυσκολίες με την επίτευξη των τιμών-στόχου της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά απόβλητα

May 21, 2021: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Δυσκολίες με την επίτευξη των τιμών-στόχου της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά απόβλητα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, στο σύνολό τους, συλλέγουν και ανακτούν μεγαλύτερες ποσότητες απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από ό,τι ο περισσότερος υπόλοιπος κόσμος. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ κινδυνεύει να μην επιτύχει τις περισσότερο φιλόδοξες τιμές-στόχο της όσον αφορά τη συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων. Σε επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) επισημαίνεται μια σειρά προκλήσεων, όπως η ανάγκη εξασφάλισης και ελέγχου της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες και το πρόβλημα των παραβάσεων και των εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η παράνομη μεταφορά τους σε τρίτες χώρες.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα, δηλαδή τα απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, οι οικιακές συσκευές ή και ακόμη μεγαλύτερος εξοπλισμός, όπως οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, εάν δεν υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία, είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν συχνά ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μέταλλα και πλαστικά, και, ως εκ τούτου, μπορούν να συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία. Παραδείγματος χάριν, 1 τόνος έξυπνων τηλεφώνων περιέχει περίπου 100 φορές περισσότερο χρυσό από ό,τι 1 τόνος μεταλλεύματος χρυσού.

«Η συλλογή και η ανάκτηση ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ΕΕ βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου, και σήμερα η ΕΕ ανακυκλώνει περί το 80 % των ηλεκτρονικών αποβλήτων που συλλέγει», δήλωσε η Joëlle Elvinger, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για την επισκόπηση. «Ωστόσο, η συλλογή, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω. Διαπιστώσαμε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει την κακή διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, την παράνομη μεταφορά τους και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες

Η ΕΕ πέτυχε τις προηγούμενες τιμές-στόχο που είχε ορίσει για τη συλλογή και την ανάκτηση ηλεκτρονικών αποβλήτων, και έτσι έθεσε απαιτητικότερες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με τις νέες τιμές-στόχο. Στην πράξη, μόνο δύο κράτη μέλη φαίνονται να βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη του συνόλου των τιμών-στόχου που είχαν τεθεί για το 2019. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η ενσωμάτωση των απαιτήσεων της κυκλικής οικονομίας στις νομοθετικές προτάσεις (π.χ. οικολογικός σχεδιασμός), η παροχή κινήτρων για τη μείωση της χρήσης υλικών και η προώθηση της επιδιορθωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των προϊόντων. Ωστόσο, αυτές οι επικαιροποιημένες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού δεν καλύπτουν ακόμη ορισμένες δημοφιλείς κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμό, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές. Το ΕΕΣ θεωρεί ότι αυτή η επισκόπηση μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για προβληματισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την εκπόνηση της «πρωτοβουλίας για την κυκλικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων», η οποία προβλέπεται να εξαγγελθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Με την πάροδο του χρόνου, η ΕΕ έχει βελτιώσει τη νομοθεσία της σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Ωστόσο, οι χώρες της αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες με την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας: λόγου χάριν, οι ελεγκτές θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει κακή διαχείριση στον τρόπο επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αποβλήτων (π.χ. κατά την αφαίρεση και απορρύπανση δυνητικά τοξικών ουσιών ή άλλων συστατικών), συχνά λόγω των ελλιπών ή σπάνιων επιθεωρήσεων και ελέγχων. Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για τον σωστό έλεγχο των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων και των φορτίων αποβλήτων που μεταφέρονται εκτός ΕΕ. Τα οικονομικά κίνητρα για την παράνομη ή ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων είναι μεγάλα, ενώ ο κίνδυνος εντοπισμού είναι γενικά μικρός. Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπιση της εγκληματικής δραστηριότητας αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

**Γενικές πληροφορίες **

Η επισκόπηση 04/2021 του ΕΕΣ, με τίτλο «Δράσεις της ΕΕ και τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu σε 23 γλώσσες. Η εν προκειμένω επισκόπηση δεν αποτελεί προϊόν ελέγχου, αλλά ανάλυση δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών ή υλικού που συγκεντρώθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Επισκόπηση αριθ.04/2021: Δράσεις της ΕΕ και τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ΣυνέδριοSource/ Author:Επισκόπηση αριθ.04/2021 | Download PDF
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom