Εγκρίθηκαν νέοι κανόνες για ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο

May 05, 2021: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Εγκρίθηκαν νέοι κανόνες για ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο

  • Οι πλατφόρμες θα έχουν μέχρι μία ώρα για την αφαίρεση περιεχομένου που ταυτοποιείται ως τρομοκρατικό

  • Προστασία του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού περιεχομένου

  • Καμία γενική υποχρέωση αυτόματης παρακολούθησης ή ελέγχου του περιεχομένου

Ο νέος κανονισμός θα στοχεύει σε περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες, μαγνητοφωνήσεις ή βιντεοσκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένων ζωντανών αναμεταδόσεων, που υποκινούν, επιζητούν τη συμμετοχή ή τη συνδρομή σε τρομοκρατικά εγκλήματα, παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής τέτοιων εγκλημάτων ή επιζητούν τη συμμετοχή ανθρώπων σε τρομοκρατικές ομάδες. Εντός του ίδιου πλαισίου ως προς τον ορισμό του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην Οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θα θεωρείται τρομοκρατικό επίσης όποιο περιεχόμενο παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία και χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων και άλλων όπλων που προορίζονται για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Το τρομοκρατικό περιεχόμενο πρέπει να αφαιρείται εντός μίας ώρας

Οι πάροχοι θα πρέπει να αφαιρούν ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε ταυτοποιημένο τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εντός μίας ώρας από τη λήψη εντολής για την αφαίρεσή του από την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις, ο βαθμός των οποίων θα λαμβάνει υπόψη τη φύση της παράβασης και το μέγεθος της υπεύθυνης εταιρείας.

Προστασία του εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, ερευνητικού και δημοσιογραφικού υλικού

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ή που χρησιμοποιείται στα πλαίσια ευαισθητοποίησης γύρω από ένα θέμα, δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό, βάσει των νέων αυτών κανόνων.

«Όχι» στη γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή χρήσης αυτόματων φίλτρων

Οι πλατφόρμες δεν θα έχουν καμία γενική υποχρέωση να παρακολουθούν ή να φιλτράρουν το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες. Ωστόσο, όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαπιστώνουν ότι ένας πάροχος έχει εκτεθεί σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, η εν λόγω εταιρεία , θα πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα για την πρόληψη της διάδοσής του. Στη συνέχεια, εναπόκειται στον πάροχο να αποφασίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λάβει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο, χωρίς όμως την υποχρέωση χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων. Οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να σταματήσουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Patryk JAKI (Συντηρητικοί, Πολωνία) δήλωσε: «Οι τρομοκράτες στρατολογούν, μοιράζονται προπαγανδιστικό υλικό και συντονίζουν επιθέσεις μέσω του διαδικτύου. Σήμερα θεσπίσαμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας το αργότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι πετύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο εξισορροπεί την ασφάλεια και την ελευθερία της έκφρασης, προστατεύει το νόμιμο περιεχόμενο και την πρόσβαση κάθε πολίτη στην ΕΕ σε πληροφορίες, καταπολεμώντας παράλληλα την τρομοκρατία μέσω της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών.»

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα ισχύσει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε εφαρμογή 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του.

Καμία γενική υποχρέωση αυτόματης παρακολούθησης ή ελέγχου του περιεχομένουSource/ Author:https://www.europarl.europa.eu/portal/el
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom