Εμπορικό απόρρητο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ

November 04, 2020: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Εμπορικό απόρρητο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η οδηγία, γνωστή και ως οδηγία για το εμπορικό απόρρητο, εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου.

Μέχρι σήμερα, η Κύπρος δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, ενώ η προθεσμία που είχε καθοριστεί στην οδηγία έληξε στις 9 Ιουνίου 2018. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019. Καθώς οι κυπριακές αρχές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Εμπορικό απόρρητο είναι κάθε πολύτιμη πληροφορία για μια επιχείρηση η οποία θεωρείται εμπιστευτική και παρέχει στην εν λόγω επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Η οδηγία (ΕΕ) 2016/943 περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) εναρμονίζει τον ορισμό του εμπορικού απορρήτου σύμφωνα με υφιστάμενα διεθνή δεσμευτικά πρότυπα. Καθορίζει, επίσης, τις σχετικές μορφές υπεξαίρεσης και διευκρινίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αντίστροφη μηχανική και η παράλληλη καινοτομία, δεδομένου ότι τα εμπορικά απόρρητα δεν αποτελούν μορφή αποκλειστικού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας

Χωρίς να θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις, οι κανόνες εναρμονίζουν τα αστικά μέσα με τα οποία τα θύματα της υπεξαίρεσης εμπορικού απορρήτου μπορούν να ζητήσουν προστασία, όπως είναι:

  • η παύση της παράνομης χρήσης και περαιτέρω αποκάλυψης υπεξαιρεθέντων εμπορικών απορρήτων·
  • η απομάκρυνση από την αγορά εμπορευμάτων που έχουν κατασκευαστεί βάσει εμπορικού απορρήτου το οποίο αποκτήθηκε παράνομα·
  • το δικαίωμα αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την παράνομη χρήση ή αποκάλυψη του υπεξαιρεθέντος εμπορικού απορρήτου.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςSource/ Author:curia.europa.eu
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom