ΕΦΚΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / October 15, 2020: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

ΕΦΚΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΦΚΑ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 10/2020 εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ και κατόπιν αιτημάτων των Φορέων του Δημοσίου που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1. Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στους τομείς ασθένειας και πρόνοιας του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και στους τομείς πρόνοιας του τ. ΤΑΠΙΤ, έχουν προβλεφθεί, για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, συμπληρωματικοί κωδικοί ειδικότητας και κωδικοί πακέτων κάλυψης αντίστοιχα. (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

2. Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ των περιπτώσεων που υπάρχει εξαίρεση του κλάδου κύριας σύνταξης (π.χ. αρχιερείς κλπ), έχει δημιουργηθεί νέα κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

3. Οι Κωδικοί Ειδικότητας «001027 – Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχής σε Είδος» & «001028 – Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχή σε Χρήμα» με τους αντίστοιχους ΚΠΚ «3006» & «3007», θα χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που ελλείπει ο ένας εκ των δύο κλάδων, λόγω ασφάλισής τους σε έτερο ασφαλιστικό ταμείο εκτός ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης και για τους δύο κλάδους υγειονομικής περίθαλψης (είδος & χρήμα) η απεικόνιση θα γίνεται με τον Κωδικό Ειδικότητας «001026 – Υγειονομική Περίθαλψη – Παροχή σε Είδος & Χρήμα) και το αντίστοιχο ΚΠΚ 2715 κατά τα γνωστά.

4. Για την απεικόνιση της ασφάλισης των δημοσιογράφων (μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που διορίζονται από 1/7/2019 στους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση διατήρησης του προγενέστερου ασφαλιστικού καθεστώς, έχει προβλεφθεί νέα κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

5. Με αφορμή αιτήματα από εκκαθαριστές Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας κωδικοποίησης ορισμένων ασφαλιστικών περιπτώσεων που αφορούν σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, έτσι ώστε αφενός να υπάρχει αναλυτικότερη απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, αφετέρου να εξασφαλιστεί ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από όλους τους Φορείς. Συγκεκριμένα στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται ανά ασφαλιστική κατηγορία τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί κωδικοί ειδικότητας που αντικαθίστανται, για λόγους δε προσαρμογής των μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας των φορέων, η νέα κωδικοποίηση τίθεται αποκλειστικά σε ισχύ από 1/1/2021 και εντεύθεν.

Επισημαίνεται ότι για τις Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ χρονικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, θα χρησιμοποιείται μόνο η παλαιά κωδικοποίηση κατά τα γνωστά.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες εδώ.

Με αφορμή αιτήματα από εκκαθαριστές Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας κωδικοποίησης ορισμένων ασφαλιστικών περιπτώσεων που αφορούν σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίουSource/ Author: Γενικό έγγραφο από ΕΦΚΑ | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom