Το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για τις πλατφόρμες crowdfunding

October 08, 2020: Διεθνή Νομικά Νέα


ethemis

Το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για τις πλατφόρμες crowdfunding

Νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες crowdfunding να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

Στις 5 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέους κανόνες που θα επιτρέπουν στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) να παρέχουν εύκολα τις υπηρεσίες τους στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να διευρύνει την ομάδα των δυνητικών επενδυτών για τις νεοσύστατες, καινοτόμες και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας στους επενδυτές καλύτερη προστασία και μεγαλύτερη επιλογή έργων.

Οι πλατφόρμες crowdfunding που λειτουργούν σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα ενιαίο σύνολο βασικών κανόνων - τον νέο κανονισμό - αντί για διαφορετικούς κανόνες σε κάθε χώρα. Η συνοδευτική οδηγία αποσκοπεί στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για τις μικρές εταιρείες. Οι κανόνες θα καλύπτουν εκστρατείες crowdfunding ύψους έως και 5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Γιατί είναι απαραίτητη η νομοθεσία της ΕΕ για το crowdfunding;

Οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες για το crowdfunding δεν είναι ομοιόμορφοι, πράγμα που σημαίνει πως υπάρχει νομική αβεβαιότητα. Επιπλέον, αποθαρρύνονται οι επενδύσεις σε έργα σε διαφορετική χώρα, ενώ αποθαρρύνονται και οι πάροχοι υπηρεσιών crowdfunding από το να προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

Το γεγονός αυτό έχει περιορίσει τις ευκαιρίες για τις εταιρείες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από συλλογικές επενδύσεις μιας μεγάλης ομάδας ατόμων - ειδικά όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε μικρότερες αγορές.

Ενώ η έκθεση της Επιτροπής του 2015 διαπίστωσε ότι το 2013 και το 2014, σε κάθε κράτος μέλος (ΕΕ28) βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα crowdfunding, με 206.908 έργα να έχουν συγκεντρώσει συνολικά 2,3 δισ.ευρώ, σημείωσε ότι τα διασυνοριακά έργα αντιπροσώπευαν μόνο το 8,5% του ποσού που συγκεντρώθηκε το 2013 και το 7,3% του ποσού που συγκεντρώθηκε το 2014.

Πώς οι νέοι κανόνες προστατεύουν τους επενδυτές;

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους του crowdfunding είναι ότι οι αποφάσεις των επενδυτών συχνά δεν βασίζονται σε δεδομένα αλλά σε συναισθηματικούς παράγοντες. Από τα πιο κοινά προβλήματα που δεν προβλέπουν οι επενδυτές, είναι η χρεοκοπία των μικρών εταιρειών ή ή η καθυστέρηση της παράδοση των αγαθών που εμπορεύονται.

Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών crowdfunding να παρέχουν στους πελάτες τους σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς οικονομικούς κινδύνους κάθε έργου. Οι επενδυτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για το έργο, το οποίο είτε θα προετοιμάζεται από τον ιδιοκτήτη του έργου, είτε θα παρέχεται σε επίπεδο πλατφόρμας.

Τι είναι το crowdfunding;

  • Οι νεοσύστατες και καινοτόμες επιχειρήσεις δυσκολεύονται συχνά να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους μέσω παραδοσιακών μέσων, όπως είναι τα τραπεζικά δάνεια.

  • Οι πάροχοι υπηρεσιών crowdfunding τους προσφέρουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να αντλήσουν πόρους από πολλούς μικροεπενδυτές, συνήθως μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών crowdfunding αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε ένα έτος από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες για το crowdfunding δεν είναι ομοιόμορφοι, πράγμα που σημαίνει πως υπάρχει νομική αβεβαιότητα.Source/ Author:europarl.europa.eu
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom