Ενημέρωση για τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους, με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον Covid-19

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / April 01, 2020: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Ενημέρωση για τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους, με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον Covid-19

Προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατόν πλήρης ενημέρωση των συναδέλφων και να απαντηθούν οι πολλές απορίες που έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί, αναρτούμε αναλυτικό ενημερωτικό οδηγό για όλα τα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα που έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί και αφορούν τους δικηγόρους.

O επισυναπτόμενος οδηγός συντάχθηκε με επιμέλεια των δικηγόρων Αθηνών Διονυσίου Ρίζου και Ευσταθίου Μπακάλη, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους.

Ενημέρωση για τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους, με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον Covid-19Φορολογικές υποχρεώσεις

 • Αναστολή καταβολήςμέχρι και την 31/08/2020 των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31/3/2020, αλλά και για τις πληρωτέες μέχρι την 30/4/2020.
 • Για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέων μέχρι την 31/3/2020, αλλά και πληρωτέων μέχρι 30/4/2020, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπροθέσμως.
 • Για τις οφειλές, που έληγαν 30/3 και 31/3, έχει χορηγηθεί παράταση για την εμπρόθεσμη καταβολή τους έως την 10/4/2020. Επομένως, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν του μέτρου της έκπτωσης, έχουν μέχρι την 10/4 για να προχωρήσουν σε εξόφληση.
 • Αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α., που θα υποβληθούν για το τρίμηνο 1-3/2020, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 30/4/2020.
 • Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού ύψους 25% της αξίας του Φ.Π.Α., που είναι πληρωτέος τον μήνα Απρίλιο και θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές, που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.


Ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

 • Αναστολή καταβολής των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο και το μήνα Απρίλιο και μεταφορά τους προς καταβολή σε τέ σ σερις μη ν ιαίες δό σεις αρχ ή ς γενο μένη ς από 30/ 09/ 2020.
 • Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τις εισφορές που ήταν πληρωτέες 31/3 παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής έως 10/04/2020.
 • Αναστολή των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ οι οποίες ήταν πληρωτέες ως την 31/3/2020 για την 30/06/2020. Αντίστοιχα οι δόσεις ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που ήταν πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο αναστέλλονται έως την 31/07/2020.
 • Για τους δικηγόρους που απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους (ΙΚΑ) αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά εργαζομένου και εργοδότη) οι οποίες ήταν πληρωτέες τον μήνα Μάρτιο έως την 30/09/2020 και για τις πληρωτέες το μήνα Απρίλιο αναστολή ως την 31/10/2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Αναστολή καταβολής δόσεων βεβαιωμένων οφειλών ως εργοδότης προς τον ΕΦΚΑ έως την 30/06/2020 για την πληρωτέα 31/3/2020 δόση και έως την 31/7/2020 για την πληρωτέα έως την 30/4/2020 δόση. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρατείνεται κατά τρεις μήνες.
 • Το ΕΤΕΑΕΠ δεν έχει εκδώσει ακόμη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή των μέτρων της έκπτωσης. Τα εκκαθαριστικά για την εξόφληση των εισφορών Επικουρικής και Εφάπαξ του μηνός Φεβρουαρίου που είχαν αναρτηθεί και έληγαν έως την 31/3/2020 κατ’ αναλογική εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του ΕΦΚΑ θα εξοφλούνται εμπρόθεσμα έως την 10/4/2020.


Όσον αφορά απασχολούμενους από δικηγόρους εργαζόμενους μισθωτούς με ασφάλιση ΙΚΑ που οι συμβάσεις τους έχουν αναρτηθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

 • Δυνατότητα θέσης σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών εργαζόμενων σε δικηγόρους που είχαν έγκυρη σύμβαση την 21/3/2020.
 • Οι εργαζόμενοι που η σύμβαση τους θα τεθεί σε αναστολή δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 800 € για 45 ημέρες και οι ασφαλιστικές τους εισφορές επί του ονομαστικού τους μισθού θα καταβληθούν από το Δημόσιο.
 • Μεταφορά της καταβολής του Δώρου Πάσχα για τους εργαζόμενους για χρονικό διάστημα πέραν της 15/4/2020 αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30/6/2020.

Παρατήρηση: Οι έμμισθοι δικηγόροι που απασχολούνται από ιδιωτικές εταιρείες είτε με πάγια αντιμισθία είτε με σύμβαση έμμισθης εντολής που έχει κατατεθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο και υπαγωγή στο αρ. 38 του ν. 4387/2016 και οι εν λόγω εργοδότες ανήκουν στους πληττόμενους ΔΕΝ εμπίπτουν στην δυνατότητα θέσης της σύμβασης σε αναστολή από τον εργοδότη καθώς η σύμβασή τους δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αλλά σύμβαση έμμισθης εντολής που διέπεται αποκλειστικά από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα δικηγόρων.


Διαδικασία εφαρμογής

 • Για τη θέση σύμβασης εργαζομένου σε αναστολή απαιτείται υποβολή σχετικής δήλωση του εργοδότη στο «Εργάνη» και στη συνέχεια υποβολή δήλωσης του ίδιου του εργαζομένου με ημερομηνία έναρξης την 1/4/2020 με σειρά που ακολουθεί τον λήγοντα του ΑΦΜ του εργαζομένου.
 • Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων και όπου προβλέπεται αντίστοιχες εκπτώσεις ενεργοποιούνται χωρίς κάποια προηγούμενη ενέργεια ή δήλωση.
 • Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και όπου προβλέπεται αντίστοιχες εκπτώσεις ενεργοποιούνται χωρίς κάποια προηγούμενη ενέργεια ή δήλωση.

Σχετ. νομοθετήματα:

 • ΠΝΠ 11/3/2020
 • ΠΝΠ 20/3/2020
 • ΠΝΠ 30/3/2020

Παρακάτω επισυνάπτεται ο οδηγός σε μορφή PDF:

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/metra_dik.pdf

Covid-19


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom