Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / December 06, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επέδωσε, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, την Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής του έτους 2018 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο κ. Μενουδάκος σημείωσε ότι η Έκθεση Πεπραγμένων αποτελεί έναν αναλυτικό απολογισμό της δράσης της Αρχής για το 2018, η οποία είναι αποτέλεσμα εντατικών και συστηματικών προσπαθειών της για να ανταποκριθεί στα νέα διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές της, παρά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά.

Ο Πρόεδρος της Αρχής υπογράμμισε ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο, αφού από τις 25 Μαΐου η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σηματοδότησε μια νέα αφετηρία στη μακρά πορεία του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, εξήγησε στον Πρόεδρο της Βουλής ότι στη μεταβατική περίοδο από την ψήφιση έως την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού, η Αρχή προετοιμάστηκε εντατικά, επιτελώντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το έργο και τα καθήκοντά της, παρά τα προβλήματα της ελλιπούς στελέχωσης και της έλλειψης επαρκών πόρων. Προσέθεσε, επίσης, ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Αρχή έχει ελλείψεις και στη συγκρότησή της λόγω λήξης της θητείας 2 τακτικών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών και επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η αντικατάστασή τους, με εφαρμογή πλέον της αναθεωρημένης σχετικής συνταγματικής διάταξης.

Ο κ. Μενουδάκος αναφέρθηκε σε σημαντικά στοιχεία της έκθεσης του 2018, όπως οι πραγματοποιηθέντες έλεγχοι, ο μεγάλος αριθμός προσφυγών/καταγγελιών, υποθέσεων γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων και υποθέσεων περιστατικών παραβίασης δεδομένων που διεκπεραιώθηκαν και οι κυρώσεις, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση.

Ο Πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας Eτήσιας Έκθεσης ψηφίστηκε ο ν. 4624/2019, με τον οποίο αφενός λαμβάνονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού και αφετέρου ενσωματώνεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Επ’αυτού τονίστηκε ότι η Αρχή καλείται να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει τον νόμο 4624/2019, ελέγχοντας τη συμβατότητα των διατάξεών του με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού.

Παρά το θετικό γεγονός της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης 13 ειδικών επιστημόνων, ο κ. Μενουδάκος εξήγησε ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής και η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων, στο πλαίσιο φυσικά των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη λειτουργία της Αρχής κατανοώντας την ανάγκη ενίσχυσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της καθώς και της κάλυψης των κενών θέσεων όσον αφορά τα μέλη της Αρχής.Σημείωσε, επιπλέον, ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση Πεπραγμένων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όπου θα γίνει αναλυτική παρουσίασή της.

Τέλος, ο κ. Μενουδάκος ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο της Βουλής και μέσω αυτού τη Βουλή για τη συμβολή τους στην προώθηση της αποστολής της Ανεξάρτητης Αρχής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα ανταποκριθεί, με την περαιτέρω αρωγή και συμπαράστασή τους προς όφελος των πολιτών, στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Παρακάτω η ετήσια έκθεση:

Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επέδωσε, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, την Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής του έτους 2018 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο κ. Μενουδάκος σημείωσε ότι η Έκθεση Πεπραγμένων αποτελεί έναν αναλυτικό απολογισμό της δράσης της Αρχής για το 2018, η οποία είναι αποτέλεσμα εντατικών και συστηματικών προσπαθειών της για να ανταποκριθεί στα νέα διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές της, παρά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά.

Ο Πρόεδρος της Αρχής υπογράμμισε ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο, αφού από τις 25 Μαΐου η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σηματοδότησε μια νέα αφετηρία στη μακρά πορεία του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, εξήγησε στον Πρόεδρο της Βουλής ότι στη μεταβατική περίοδο από την ψήφιση έως την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού, η Αρχή προετοιμάστηκε εντατικά, επιτελώντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το έργο και τα καθήκοντά της, παρά τα προβλήματα της ελλιπούς στελέχωσης και της έλλειψης επαρκών πόρων. Προσέθεσε, επίσης, ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Αρχή έχει ελλείψεις και στη συγκρότησή της λόγω λήξης της θητείας 2 τακτικών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών και επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η αντικατάστασή τους, με εφαρμογή πλέον της αναθεωρημένης σχετικής συνταγματικής διάταξης.

Ο κ. Μενουδάκος αναφέρθηκε σε σημαντικά στοιχεία της έκθεσης του 2018, όπως οι πραγματοποιηθέντες έλεγχοι, ο μεγάλος αριθμός προσφυγών/καταγγελιών, υποθέσεων γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων και υποθέσεων περιστατικών παραβίασης δεδομένων που διεκπεραιώθηκαν και οι κυρώσεις, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση.

Ο Πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας Eτήσιας Έκθεσης ψηφίστηκε ο ν. 4624/2019, με τον οποίο αφενός λαμβάνονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού και αφετέρου ενσωματώνεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Επ’αυτού τονίστηκε ότι η Αρχή καλείται να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει τον νόμο 4624/2019, ελέγχοντας τη συμβατότητα των διατάξεών του με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού.

Παρά το θετικό γεγονός της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης 13 ειδικών επιστημόνων, ο κ. Μενουδάκος εξήγησε ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής και η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων, στο πλαίσιο φυσικά των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη λειτουργία της Αρχής κατανοώντας την ανάγκη ενίσχυσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της καθώς και της κάλυψης των κενών θέσεων όσον αφορά τα μέλη της Αρχής.Σημείωσε, επιπλέον, ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση Πεπραγμένων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όπου θα γίνει αναλυτική παρουσίασή της.

Τέλος, ο κ. Μενουδάκος ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο της Βουλής και μέσω αυτού τη Βουλή για τη συμβολή τους στην προώθηση της αποστολής της Ανεξάρτητης Αρχής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα ανταποκριθεί, με την περαιτέρω αρωγή και συμπαράστασή τους προς όφελος των πολιτών, στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Παρακάτω η ετήσια έκθεση:

https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ANNUALREPORTS/FILES%20ANNUAL%20REPORTS/ANNUAL%202018%20V3.0%20WEBPAGE_0.PDF

 

 

      

 

 

      

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more