28-30/11/2019 «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»

November 18, 2019: Εκδηλώσεις Νομικών Φορέων


ethemis

28-30/11/2019 «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του
ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό
Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει
επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου – 30
Νοεμβρίου 2019.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με επίκαιρα
νομικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της δημιουργικής δραστηριότητας της
επιχείρησης τόσο υπό την όψη της διασφάλισης μιας απρόσκοπτης από αθέμιτες
παρεμβάσεις παρουσίας της στην αγορά, όσο και υπό την όψη της προστασίας των
άυλων αγαθών που αυτή δημιουργεί. Ειδικότερες πτυχές του προγράμματος αφορούν
το δίκαιο του σήματος,του αθέμιτου ανταγωνισμού και της πνευματικής ιδιοκτησίας,
καθώς και την ποινική και φορολογική προστασία της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Οι νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό είναι συνεχείς και σημαντικές,προερχόμενες
συνήθως από το δίκαιο της ΕΕ, ενώ τα συγκεκριμένα θέματα απασχολούν διαρκώς
και τη δικαστηριακή πράξη, ακριβώς γιατί  οι συναλλακτικές πρακτικές των
επιχειρήσεων εξελίσσονται, με αποτέλεσμα να παράγεται νομολογία, η εξοικείωση με
την οποία σε συστηματική βάση είναι απαραίτητη τόσο για τον έμπειρο όσο και για
το νέο νομικό. Ως εκ τούτου, ο επιμορφωτικός χαρακτήρας του  σεμιναρίου και η 
συμβολή του στη Διά Βίου Μάθηση προκύπτουν με ιδιαίτερη ενάργεια.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους, ασκούμενους, δικηγόρους, και γενικότερα
σε επαγγελματίες του νομικού και οικονομικού κλάδου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Λόγω περιορισμένου
αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής ή
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1,5 ECTS)
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου ή στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ να
αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-
corruption@law.auth.gr.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
του Προγράμματος
Καθηγήτρια Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη, 28.11.2019
4:30-9:30 μ.μ.
Δίκαιο του σήματος και εμπορικό απόρρητο
1.Επίκαιρα ζητήματα συνυπάρξεως διακριτικών γνωρισμάτων στο εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο (Μ.-Θ. Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ)
2.Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα – Παράλληλες εισαγωγές σηματοδοτημένων
προϊόντων (Λ. Γρηγοριάδης, Δ.Ν., Λέκτορας Παν/μίου Νεάπολις Πάφου)
3.Κατάθεση σημάτων στο εξωτερικό – Σύμβαση Παρισίων, Πρωτόκολλο Μαδρίτης,
Ευρωπαϊκό Σήμα (Χ. Χρυσάνθης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ)
4.Ζητήματα προστασίας των σημάτων φήμης (Ρ. Γιοβαννόπουλος, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ)
5. Ο ν. 4605/2019 για το εμπορικό απόρρητο (Α. Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ)
Προβλέπεται ενδιάμεσα δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα για καφέ.


Παρασκευή, 29.11.2019
4:30-9:30 μ.μ.
Δίκαιο του σήματος
6.Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου σημάτων – Η πρακτική της ΔΕΣ και των διοικητικών
δικαστηρίων (Ν. Γεωργοπούλου, Δικηγόρος, Πρόεδρος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής
για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2436)
Προστασία της επιχείρησης: αδικοπραξία, αθέμιτος ανταγωνισμός, πνευματική
ιδιοκτησία.
7.Αδικοπρακτική προστασία της επιχείρησης (Α. Βαλτούδης, Καθηγητής ΑΠΘ)
8.Κατάχρηση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (Γ. Ψαρουδάκης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ)
9.Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές (Α. Μπεχλιβάνης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ)
10.Επιθετικές εμπορικές πρακτικές (Ε. Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ)
11.Οικονομική εκμετάλλευση των πνευματικών έργων (Α. Δεσποτίδου, Λέκτορας ΑΠΘ)

12.Ο μισθωτός δημιουργός – και ο μισθωτός εφευρέτης (Σ. Σταυρίδου, Επ. Καθηγήτρια
ΔΠΘ)
Προβλέπεται ενδιάμεσα δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα για καφέ.

Σάββατο, 30.11.2019
9.30.μ. – 3.30 μ.μ.
Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης-Ζητήματα ποινικού δικαίου
13.Ποινική προστασία των απορρήτων της επιχείρησης (Θ. Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής
ΑΠΘ)
14.Πλαστογραφία σημάτων (Ν. Μπιτζιλέκης, Καθηγητής ΑΠΘ)
15.Ποινική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια
ΑΠΘ)
16.Δικονομικά ζητήματα σε σχέση με την ποινική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
(Λ. Μαργαρίτης, Καθηγητής ΑΠΘ)
Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης-Ζητήματα φορολογικού δικαίου
17.Φορολογική πολιτική για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας (Κ. Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της έδρας Jean Monnet
στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση)
18.Καινοτομία και φορολογία: η φορολογική μεταχείριση των δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης (Β. Αθανασάκη, Δικηγόρος, Δ.Ν., Ερευνήτρια της έδρας Jean Monnet στην
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση)

Προβλέπεται ενδιάμεσα δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα για καφέ.

ΚΕΔΙΒΙΜ (Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης)Source/ Author:law.auth.gr
LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom